Special Scoopธุรกิจนวดกับกฎหมายที่น่ารู้!

ขอแสดงความยินดีกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดอบรมนวด เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในหลักสูตรการนวดกระชับสัดส่วน และการนวดกล้ามเนื้อระดับลึก ให้บุคลากรในสาขาอาชีพนวดไทย รวมถึงเจ้าของกิจการ ได้มาเสริมทักษะ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สองท่าน คือ ดร.ไฉน น้อยแสง และ อาจารย์ ยามีละ ดอแม จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการนำของนายกสมาคมฯ คุณดิสพงษ์ มงคล และทีมงานที่มีความเสียสละทั้งกำลังกาย เวลา และทุนทรัพย์ และนอกเหนือจากนั้น ยังมีความขยันขันแข็งและความมุ่งมั่นในการยื่นมือช่วยเหลือสมาชิก

แรงสำคัญที่ช่วยจุดประกายให้เกิดมีการอบรมนี้ได้ ก็คือ ท่านกงสุลใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว ที่จัดงบประมาณให้และมาเป็นประธานเปิดอบรมทั้งสองหลักสูตร ขอขอบพระคุณท่านมังกรที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรนวดไทย

ผมขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนทางสมาคมที่ได้จัดอบรมและสัมมนามาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะให้กับสมาชิก และทุกท่านที่มาร่วมอบรม ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกของสมาคมได้เป็นอย่างดี และเมื่อสมาชิกทุกคนสามารถมีศักยภาพที่ดีขึ้นเท่าไหร่ สมาคมก็จะมีสมาชิกขยายเพิ่มไปอีก เปรียบเสมือนเป็นเวที (Platform) ในการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการต้องมีการบูรณาการ หรือการประสานงานกันทั้งสมาชิกโดยรวมและกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งการมีความสมานสามัคคีกัน และความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทุกวันนี้มีหลายๆ คำถามเกี่ยวกับการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอลเอพีดี หน่วย C.I.D. (Commission Investigation Division) เรามาทำความรู้จักกับหน่วยงานนี้ว่ามีหน้าที่อะไร…

C.I.D. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นกำลังเสริม ให้กับโปลิสคอมมิชชั่น (Police Commission) มีหน้าที่ออกใบอนุญาตถึง 51 ประเภท มีหน้าที่ในการสืบสวน จับกุม และลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยใบอนุญาตต่างๆ ที่ทางซิตี้ออกให้ เช่น ใบประกอบสถานบริการนวด บริษัทลากรถ ใบอนุญาตเปิดสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

C.I.D. มี 5 แผนกย่อย คือ

-Permit Processing Section แผนกธุรกรรมการออกใบอนุญาต

-Enforcement Section แผนกปราบปราม

-Charitable Source Section แผนกดูแลเกี่ยวกับองค์กรที่มีการรับบริจาค

-Alarms Section แผนกดูแลเรื่องการเตือนภัย

-Records Section แผนกจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

The Board of Police Commissioners เป็นคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานของ LAPD มีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงาน LAPD ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Board of Directors (คณะกรรมการบริหารของบริษัท) โดยมีหน้าที่ออกนโยบายดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอลเอพีดี รวมถึงการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดกฎระเบียบและกฎหมาย จนถึงขั้นไล่ออก บอร์ดนี้ทำงานร่วมกับหัวหน้าตำรวจ (Chief of Police) ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Chief Executive Officer (CEO) ขององค์กร ซึ่งต้องรายงานบอร์ดในการบริหารงานของ สนง. LAPD บอร์ด Police Commission มีอยู่ 5 คน อยู่ในวาระตำแหน่ง 5 ปี (อยู่อย่างมากได้ 2 เทอม หรือ 10 ปี) ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดา ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีของเมืองลอสแอนเจลิส และต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกเทศบาลเมืองลอสแอนเจลิส ซึ่งมี 15 คน (City Council Members) แบ่งเป็น 15 เขตปกครอง (District) มีรายนามดังนี้

1) ประธานบอร์ด นาย Steve Soboroff
(แต่งตั้งปี 2017 นักธุรกิจ)

2) รองประธาน นาง Eileen Decker
(แต่งตั้งปี 2018 อาชีพทนายความ)

3) Commissioner นาง Sandra Figueroa Villa
(แต่งตั้งปี 2013 นักสังคมสงเคราะห์)

4) Commissioner นาย Dale Bonner
(แต่งตั้งปี 2018 ทนายความ)

5) Commissioner นาย Shane Murphy Goldsmith
(แต่งตั้งปี 2016 นักสังคมสงเคราะห์)

ฉะนั้น ถ้าเราสามารถล็อบบี้ให้นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส นายเอริค การ์เซ็ตตี้ แต่งตั้งคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลเมื่องแอลเอ(Councilmembers) เช่น คุณแชนซี ผอ.ไทยซีดีซี เข้านั่งในตำแหน่งที่สำคัญแบบนี้ได้ ก็จะช่วยเป็นตัวแทนของพวกเราได้อีกด้วย

กฎหมายรองรับของ Police Commission ในการออกใบอนุญาตธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจนวดนั้น มีกฎหมายของเทศบาลที่ออกโดยสภาเทศบาลลอสแอนเจลิส ที่เรียกว่า Los Angeles Municipal Codes (LAMC) ซึ่งมีหลายร้อยมาตรา แต่ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการนวดนั้น มีไม่ถึงสิบมาตรา ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟัง แต่เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่ากฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกามีกี่ประเภท โดยขอสรุปดังนี้

1) Felony (F) เป็นคดีร้ายแรง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต เช่น คดีปล้น ฆ่า ลักพาตัว การละเมิดทางเพศ ลักขโมย เป็นต้น

2) Misdemeanors (M) เป็นคดีลหุโทษ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน $1,000 การจำคุกจะอยู่ที่เรือนจำของเคาน์ตี้ (County Jail)

3) Infractions เป็นคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เช่น คดีจราจรต่างๆ ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับการขับรถในขณะที่มึนเมายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นคดีลหุโทษหรือร้ายแรงก็ได้ (Wobblers)

ส่วนกฎหมายของเทศบาลเมืองลอสแอนเจลิสมีดังนี้

Sec 103.205 (L.A.M.C.) มาตราที่เป็นบทของ Massage Therapy

Sec 103.205.1 (B) L.A.M.C. Running Massage Business Without Permit (Massage Establishment) เจ้าของร้านนวดที่ไม่มีใบอนุญาต

Sec 103.205 (B) L.A.M.C. Operation Massage Business Without Permit หมอนวดที่ไม่มีใบอนุญาต

Sec 103.205.1 (D) L.A.M.C. Hours - No massage establishment shall operate nor shall any massage be administered in any massage establishment between the hours of 10:00 P.M. and 7:00 A.M. สรุปคือให้เวลาเปิดทำการตั้งแต่ 7 A.M. ถึง 10 P.M. อันนี้มีคำถามมาเยอะเหมือนกันว่า ถ้าลูกค้าเข้ามานวดก่อน 4 ทุ่ม เช่นมา 3 ทุ่มครึ่ง นวดหนึ่งชั่วโมงจนถึง 4 ทุ่มครึ่ง จะผิดไหม คำตอบคือ ผิด เพราะกฎหมายมาตรานี้ระบุว่า ห้ามนวดหลัง 4 ทุ่ม ไม่มีข้อยกเว้น

Sec 103.205.2 (ii) Posting Requirements - A list of services available and the cost of such services shall be posted in an open and conspicuous place of the premises ต้องมีป้ายระบุประเภทนวด และราคาที่เห็นได้ชัดเจน การเก็บเงินที่นอกเหนือจากที่ขึ้นป้ายไว้นั้นไม่ได้ แต่อนุญาตให้ลูกค้าทิปได้

Sec 103.205.5 (i) Prohibited Conduct - No person shall enter or remain in any part of a massage establishment location while in the possession of, Consuming or using any alcoholic beverages or drugs, except pursuant to a prescription for such drugs ห้ามบุคคลใดเข้ามาอยู่ในร้านนวดในขณะที่มึนเมายาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นยาที่ได้จากใบสั่งหมอ โดยเจ้าของ พนักงาน หรือผู้จัดการ ต้องบอกให้บุคคลนั้นออกจากร้าน หรือห้ามอยู่ในร้านโดยเด็ดขาด (ถ้าขัดขืน ให้แจ้งตำรวจ)

Sec 103.205.5 (ii) No Storage or sale of sexually oriented material and/or sexually oriented merchandise shall be permitted within the massage establishment ห้ามมีของที่ใช้ในการค้าประเวณี เช่น ถุงยาง (Condoms) เครื่องกระตุ้นต่างๆ เป็นต้น ในสถานประกอบการนวด

Sec 103.205.1 Massage therapists and practitioners กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมอนวดหรือผู้ประกอบอาชีพนวด 103.205.1 (B) Effective Jan 1, 2016 All persons performing massage services from any location in the city shall be required to possess a valid, unrevoked CAMTC. All massage therapists’ permits issued by the board prior to Jan 1, 2016, shall be considered null and void ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2016 ผู้มีอาชีพนวดต้องมีใบอนุญาตจาก CAMTC โดยยกเลิกใบอนุญาตที่ออกให้โดยซิตี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2016 ทั้งหมด

Sec 103.205.1 (B) - Massage therapists permit required ผู้ใดที่ประกอบกิจกรรมนวด (หมอนวด) โดยไม่มีใบอนุญาตจาก CAMTC หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 2016 มีความผิดเป็นคดีลหุโทษ (Misdemeanors)

Sec 103.205 (B) - In premises massage business - Permit required เจ้าของร้านที่เปิดร้านนวดในเขตเมืองลอสแอนเจลิส (Within the city of Los Angeles) ต้องมีใบอนุญาตจาก Police Commission (Aka: Massage establishment permit) ของแต่ละสาขา (ในกรณีมีมากกว่า 1 แห่ง) มีความผิดเป็น Misdemeanors

Sec 103.205.7 (i) Inspections - The Chief of Police or his authorized representative shall have the right to enter each and every part of the massage establishment for the purpose of making unscheduled inspection. It shall be unlawful for any permittee to fail to allow an inspection of the premise or hinder of the inspection on in any manner. ผบ.ตำรวจ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผบ. สามารถเข้าตรวจทุกๆ จุดของสถานบริการนวดได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ถ้าเจ้าของปฏิเสธหรือขัดขวางการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามกฎหมาย เป็นคดีลหุโทษเช่นกัน

ข้อหาที่หนักขึ้นถ้าถูกตั้งข้อหานี้

Penal Code 647 (B) Prostitution, ซึ่งมีส่วนประกอบการ solicit or agree to engage in any act of prostitution. การค้าประเวณี ตำรวจสามารถจับได้ทั้งคนนวดที่ทำการค้าประเวณี และลูกค้าที่ใช้บริการอีกด้วย เป็นลหุโทษ (Misdemeanors) การเชิญชวนและตกลงขายบริการทางเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรือสิ่งต่างๆ มีโทษติดคุก 6 เดือน ปรับ $1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ อาจต้องทำสาธารณประโยชน์ (Community Service)

ฉะนั้น ถ้าคิดจะทำอาชีพนวดไทย ขอให้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้น ถ้าถูกจับ ก็จะเสียเงิน เสียเวลา เสียชื่อเสียง และมีประวัติอาชญากรรมอีกด้วย

ความฉลาด ความรู้ เรียนรู้ทันกันได้ แต่ถ้าขาดเฉลียว ก็จบกัน


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย