Special Scoop
ใช้สิทธิ์ของท่าน เพื่อตัวแทนของเรา... เลือกตั้ง 3 มิถุนายน 2014

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2014 (Statewide Direct Primary Election) มีความสำคัญมากในการเลือกผู้แทนต่าง ๆ เพื่อเข้ามาบริหารจัดระเบียบบ้านเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย การไปใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนของเรา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยของประชาชนในอเมริกา แต่น่าเสียดายที่ประชาชนคนไทยและชนชาติอื่น ๆ กลับนอนหลับทับสิทธิ์เป็นจำนวนมาก

ยกตัวอย่างการเลือกนายกเทศมนตรีของเมืองลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2013 นายเอริค กาเซตี้ ได้คะแนนเสียงเพียง 12.4% (222,300 เสียง) ของจำนวนผู้ลงทะเบียบใช้สิทธิ์ (Registered Voters) 1.8 ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นสถิติการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของแอลเอที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 1930 ทั้ง ๆ ที่ทางการได้อำนวยความสะดวกทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนได้ทั้งไปรษณีย์ (Absentee Ballot) หรือจะเดินทางไปลงคะแนนเสียงด้วยตนเองในวันเลือกตั้งก็ได้ สถานที่ก็มีอยู่ในเขตใกล้บ้านท่าน ทางการเปิดทำการให้ไลงคะแนนตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม (7.00 A.M – 8.00 P.M.) หากฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็มีหนังสือหรือคู่มือให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย เพียงโทรศัพท์ไปที่ 1-800-481-8683 (ในเขตแอลแอเคาน์ตี้) หรือ ส.น.ง.เลขาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Secretary of State) ที่เบอร์ 1-855-345-3933 เขาก็จะจัดส่งให้ จะเลือกใคร พรรคอะไรก็ไม่ว่ากัน ขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมาก ๆ ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน คุณมีเวลาจนถึงวันจันทร์ที่ 19 พ.ค. 14 เป็นวันสุดท้าย ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.registertovote.ca.gov (ต้องเป็น US Citizen เท่านั้น)

ขออนุญาตลงข้อมูลจากเว็บไซต์ของเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นภาษาไทยดังนี้:

ขอบคุณที่คุณสนใจที่จะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ! ในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง คุณเป็นคนช่วยตัดสินว่าใครจะนำเรา คุณแสดงความคิดเห็นของคุณเป็นประเด็นสำคัญๆ ที่มีผลต่ออนาคตของรัฐและประเทศของเรา

ทุกครั้งที่คุณใช้สิทธิ์อันมีค่ายิ่งของคุณในการลงคะแนนเสียง ระบอบประชาธิปไตยของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น คุณสามารถหาแบบฟอร์มและข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อเป็นผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเลือกจากหัวข้อที่อยู่ทางซ้ายของหน้านี้

ถ้าคุณไม่เคยลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียมาก่อน หรือย้ายที่อยู่หลังจากที่คุณลงคะแนนเสียงครั้งที่แล้ว กรุณาเลือก “การขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง”

ในการสมัครขอลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ เลือก “สถานที่และวิธีลงคะแนนเสียง” ถ้าคุณต้องการลงคะแนนเสียงในท้องที่ของคุณ หน้าเดียวกันนั้นจะบอกคุณว่าต้องนำอะไรไปบ้างเมื่อคุณลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก

ถ้าต้องการความช่วยเหลือสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงในภาษาของคุณ โปรดโทรศัพท์ถึง ศูนย์สายด่วนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง ตามหมายเลขโทรฟรีหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ภาษาไทย โทรฟรีที่ 855-345-3933

ตำแหน่งต่าง ๆ ที่พวกเราต้องเลือก ที่มีผลโดยตรงกับเรามีหลายสิบตำแหน่ง มีคนเข้ามาสมัครอยากเป็นผู้แทนของเราเป็นจำนวนมาก ขอยกตัวอย่างตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ดังนี้:


ในระดับรัฐ

1. ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้ลงสมัครถึง 15 คน

ผู้ว่าการคนปัจจุบัน นาย Edmund G. “Jerry Brown” ก็ขอลงสมัครเป็นสมัยที่ 2 เป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครต

1.1 นาย Neel Kashkari นักธุรกิจ จากพรรครีพับลิกัน

1.2 นาย Tim Donnelly วุฒิสมาชิกของรัฐ จากพรรครีพับลิกัน

1.3 นาง Cindy L. Sheeman ผอ. องค์กรอิสระ จากพรรค Peace and Freedom

1.4 นาย Louis J. Rodriguez จากพรรค Green เป็นต้น

2. รองผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย (Lieutenant Governor) มีผู้สมัคร 8 คน คนปัจจุบันคือ นาย Gavin Newsom จากพรรคเดโมแครต

3. สำนักงานเลขาธิการของรัฐ (Secretary of State) มีผู้สมัคร 8 คน ปัจจุบัน นาง Debra Bowen จะหมดวาระลง เป็นได้ 2 เทอมหรือ 8 ปีเท่านั้น

4. ผู้บริหารการคลังของรัฐ (Controller) มีผู้สมัคร 6 คน ปัจจุบันคือ นาย John Chiang จะหมดวาระลงในปี 2014 เช่นกัน

5. เหรัญญิกของรัฐ (Treasurer) มีผู้สมัคร 3 คน ปัจจุบัน นาย Bill Lockyer จะหมดวาระลงในปี 2014 เช่นกัน

5.1 นาย John Chiang, Controller จากพรรคเดโมแครต

5.2 นาย Greg Colon, CPA จากพรรครีพับลิกัน

5.3 นาง Ellen H. Brown นักเขียนจากพรรค Green

6. อัยการสูงสุดของรัฐ (Attorney General ) มีผู้สมัคร 7 คน ปัจจุบัน นาง Kamala D. Harris เป็นอยู่จากพรรคเดโมแครต จะลงสมัครอีกหนึ่งสมัย

7. กรรมาธิการด้านประกันภัย (Insurance Commissioner) มีผู้สมัคร 3 คน ปัจจุบันคือ นาย Dave Jones พรรคเดโมแครต จะลงสมัครอีกหนึ่งสมัย

8. กรรมาธิการด้านภาษี (Member, State Board of Equalization) ปัจจุบันในเขตแอลเอ คือนาย Jerome E. Horton จากพรรคเดโมแครต ซึ่งจะลงอีกหนึ่งสมัย โดยไม่มีผู้ท้าชิงเลย

ส่วนตำแหน่งในระดับรัฐบาลกลางมี ส.ส.(Congressman ) ส่วนในระดับรัฐ มีทั้งวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Assembly), และส.ว. (Senator) รัฐแคลิฟอร์เนียมีหลายตำแหน่งที่ว่างจากผลพ่วงของกฎหมายที่ให้ผู้แทนอยู่ได้ไม่เกินสองสมัยหรือ 8 ปี


ในระดับมณฑล (เคาน์ตี้) County มีตำแหน่งที่สำคัญ คือ

1. Assessor ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลแอลเอเคาน์ตี้ มีผู้สมัครถึง 12 คน ตำแหน่งว่างเพราะนาย John Noguez อดีตดำรงตำแหน่งนี้แต่ถูกจับตั้งข้อหา 24 กระทง ในการฉ้อโกงรับสินบนเพื่อแลกกับการลดภาษีที่ดินของพรรคพวก

2. Sheriff ผู้บัญชาการตำรวจ (กรมนายอำเภอ) มีผู้สมัครถึง 7 คน ปัจจุบัน Sheriff John L Scott มาดูแลชั่วคราว หลังจากที่เชอรีฟบาก้า ได้ลาออกไปอย่างสายฟ้าแลบเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

3. กรรมาธิการบริหารของเคาน์ตี้ (Board of Supervisors) ในเขตของท่านที่ว่างลง เพราะกฎหมายบังคับให้ตำแหน่งต่าง ๆ ต้องหมดวาระ (Term Limit) คือ 2 เทอมหรือ 8 ปี

และยังมีกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐ (State Measures) เพื่อให้ลงคะแนนเสียงว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ เช่น…

Proposition 41 อนุญาตให้รัฐออกพันธบัตรสร้างที่พักสำหรับทหารผ่านศึก หรือผู้ไร้ที่อยู่ (Veterans housing and homeless prevention bond act) เป็นจำนวนเงิน 600 ล้านเหรียญ จ่ายคืนใน 15 ปี พร้อมดอกเบี้ย ท่านต้องตัดสินว่า เห็นด้วย (Yes) หรือไม่ (No)

Proposition 42 อนุญาตให้ประชาชนมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายของ ส.ว.และ ส.ส.ของรัฐ ตลอดจนของเทศบาลเมืองต่าง ๆ (Public records, open meetings, state reimbursement to local agencies, legislative constitutional) หากเห็นด้วย ก็กา Yes หรือไม่เห็นด้วยก็กา No

ทุก ๆ ท่านที่เป็นพลเมืองอเมริกัน ควรอย่างยิ่งที่จะไปใช้สิทธิ์ให้ได้ เพราะกว่าเราจะทำงานหาเงินตลอดทั้งการหาวิธีต่างๆนาๆเพื่อจะได้เป็นพลเมืองของบ้านเมืองนี้ก็แสนจะยากและใช้เวลารออย่างยาวนาน ฉะนั้นจงไปใช้สิทธิ์ที่ท่านมีเพื่อเลือกคนดี ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมไทยให้เข้ามาเป็นผู้แทนของเราให้ได้นะครับ


โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย