Special Scoopด่วน... ค่าปรับตั๋วจราจรลดสุดๆ 50-80%

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2015 ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย นาย เจอร์รี่ บราวน์ จูเนียร์ ได้เซ็นกฎหมาย SB 85- Senate Bill เสนอโดยสมาชิกวุฒิสภาของรัฐ (New Traffic Amnesty Program) นิรโทษกรรมให้กับผู้ขับขี่ที่ค้างชำระค่าปรับจากการกระทำผิดกฎจราจรหลากหลายในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2015 ถึง 31 มีนาคม 2017 เท่านั้น ทางดีเอ็มวี (DMV) แจ้งว่า ตามสถิติในระยะช่วงสิบปี ตั้งแต่ปี 2006 มีผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกการใช้ใบขับขี่ (Suspended Driver License) จากการไม่ไปจ่ายค่าปรับกว่า 4.6 ล้านราย ทำให้รายได้ของรัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นขาดหายไปเป็น

เงินกว่า 800 ล้านดอลล่าร์ ฉะนั้นเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มจากหนี้เสียเหล่านี้ จึงเกิดกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ออกมาแบบครั้งเดียวเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้น และเงื่อนไข ดังนี้

ข้อยกเว้น : กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่สามารถใช้กับใบสั่งจอดรถ (Parking Tickets), การถูกจับในข้อหาขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ (Reckless Driving) และถูกจับในขณะขับด้วยสารเสพติดต่างๆ (Driving Under Influence, DUI)

ค่าปรับที่ค้างชำระต้องมีกำหนดการชำระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2013 และถูกทางดีเอ็มวียกเลิกการใช้ใบขับขี่ บางท่านคงจำไม่ได้ว่ามีใบสั่งคั่งค้างไว้ที่ไหนและเมื่อใด อันนี้เราสามารถขอประวัติการขับรถของเราได้จากทางดีเอ็มวีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ ที่ www.dmv.ca.gov โดยเสียค่าธรรมเนียม 2 เหรียญ หรือจะไปด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายไปที่ดีเอ็มวีใกล้บ้านของคุณก็ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมในการขอเป็นเงิน 5 เหรียญ ดูตัวอย่างประวัติการขับขี่ จากหนังสือพิมพ์นี้

หลังจากนั้นเราก็จะทราบว่าเรามีตั๋วค้างชำระที่ศาลไหนด้วยข้อหาอะไร และวันที่ที่ศาลระบุว่าเราไม่ได้ไปปรากฎตัว หรือจ่ายค่าปรับไม่ครบตามที่ได้สัญญาไว้ [Failure to Appear (FTA) or Failure to Pay Fine (FTP) แล้วก็ต้องดูว่าใบสั่งเราไปอยู่กับศาลจราจรไหน และก็รีบไปติดต่อที่ศาลจราจรนั้นเพื่อรับการนิรโทษกรรมจากกฎหมายนี้

หลังจากที่คุณจ่ายค่าปรับย้อนหลัง หรือเข้าสู่กระบวนการผ่อนส่งจากศาลจราจรแล้ว ทางศาลก็จะแจ้งให้ดีเอ็มวียกเลิกคำสั่งเดิมที่ให้เพิกถอนใบขับขี่ของคุณ หลังจากนั้นคุณก็เข้าไปที่สำนักงานดีเอ็มวีที่ไหนก็ได้ เพื่อขอให้ออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ โดยการเสียค่าธรรมเนียม 55 เหรียญ กฎหมายนิรโทษกรรมน้ไม่จำกัดจำนวนใบสั่งที่ค้างอยู่ สรุปคือคุณอาจจะมีใบสั่งที่ค้างชำระหนึ่งใบ หรือสิบใบก็จะได้รับการลดค่าปรับไปด้วย

โอกาสดีๆ แบบนี้นานๆ จะมีสักที อย่าพลาดโอกาสที่จะขับขี่รถยนต์ด้วยใบขับขี่ที่ใช้ขับได้ ไม่ต้องเป็นอีแอบ หลบหลีกตำรวจขับเสียที

และถ้าผู้ใดยังไม่มีใบขับขี่ หรือยังไม่มีบัตรประจำตัว (ID card) อย่าลืมไปขอใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องใช้ใบโซเชียล หรือมีใบเขียวแล้วตามกฎหมาย (AB 60 = Assembly Bill – เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ) The Safe and Responsible Driver Act (AB 60)

จากกฎหมาย AB 60 ทำให้ดีเอ็มวีสามารถออกใบขับขี่พิเศษโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพทางอิมมิเกรชั่นของผู้ยื่นอีกต่อไป ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ดีเอ็มวีได้ออกใบขับขี่นี้ถึงกว่า 400,000 ใบ จากจำนวนผู้สมัครกว่า 640,000 ราย อีกกว่าสองแสนรายยังสอบไม่ผ่าน

หลักฐานที่จะไช้ยื่นขอใบขับขี่พิเศษนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ

1. Proof of Identity (หลักฐานการยืนยันตัวเอง) And

2. California Residence (ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย)

หลักฐานแสดงที่ทางดีเอ็มวียอมรับ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ 1 เช่น...

1. มีใบขับขี่ที่เคยออกโดยรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2000 เป็นต้นไป (CA Driver License Issued 10/2000 or Later)

2. บัตรประจำตัว (ID Card) ที่ออกโดยรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2000 เป็นต้นไป

3. พาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลจากประเทศของผู้ยื่น ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไป

หลักฐานที่จะแสดงในการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ 2 เช่น...

1. บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย

2. สำเนา I-20 สำหรับนักเรียนต่างชาติ (US DHS-Form I-20)

3. สำเนา DHS Form – 2019 (Certificate of Exchange Visitor : J-1 Status)

4. สำเนาของศาล เช่น ใบหย่า เอกสารที่ออกโดยศาล (Court Documents) ที่มีชื่อของคุณ และที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย

5. บิล ค่าไฟ ค่าประปา โทรศัพท์ ก๊าซ (Home Utility Bills)

6. สำเนาเช็คเงินเดือน (Employment Documents)

7. ใบรับรองแพทย์ (Medical Documents)

8. บัตรประกันรถยนต์ (Insurance Documents)

9. รายงานการเสียภาษีเงินได้ (Income Tax)

10. สำเนาการเงินจากธนาคาร (Records of a Financial Institution )

11. ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า (Birth or Marriage Certificate or Divorce Documents)

ท่านสามารถโทรนัดเพื่อแสดงหลักฐานได้ที่ดีเอ็มวีทุกแห่ง และสอบใบขับขี่พิเศษตามกฎหมาย AB60 ได้ที่ 1-800-777-0133

ขอนำวลีของ พันตรี สุขี สุขสากล ที่ว่า ทุกคนบ่ายหน้า ไปสู่ความตาย จะมีประโยชน์อะไร หากมัวทะเลาะกัน รักกันไว้เถิด!


โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย