Special Scoop
ขั้นตอน(โดยสรุป) ใบเขียวจากการทำงาน (EB-1 / EB-2)

สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วได้เขียนยกยอดเอาไวัให้คุณติดตามอ่านถึงขั้นตอนในการขอสิทธิ์รับใบเขียวจากนายจ้างในแบบ EB-2 และ EB-3 ซึ่งมีขั้นตอนใหญ่รวมกัน 3 ขั้นตอน สัปดาห์นี้เลยขอเริ่มเล่าแปลให้คุณได้ทราบถึงขั้นตอนที่1 การขอรับประกาศณียบัตรเพื่อการว่าจ้างแรงงานค่ะ(PERM Labor Certificate)

เจ้าประกาศณียบัตรที่ว่านี้ กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านกระบวนการที่ผู้ว่าจ้างจะต้องพิสูจน์ให้กับทางกรมแรงงานสหรัฐฯ (Department of Labor / DOL) ยอมรับได้เสียก่อนค่ะว่า ผู้ว่าจ้างนั้นไม่สามารถสรรหาบุคคลในท้องถิ่น (ในสหรัฐฯ) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงตัวได้ มาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ได้จริงๆ จึงต้องนำบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ ที่น่าสนใจคือหน่วยงาน USCIS ที่โดยปกติแล้วจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการย้ายถิ่นฐานจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการขอรับ PERM Certificate นี้เลยค่ะ แต่จะเป็นกรมแรงงานสหรัฐฯที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานจัดหางานท้องถิ่นของแต่ละรัฐ ซึ่งเมื่อลองคิดๆดู การขอ PERM ก็ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการย้ายถิ่นฐานเลย หากคุณสงสัยว่าทำไมการขอ PERM จึงเป็นเรื่องสำคัญนัก คุณต้องเข้าใจเสียก่อนค่ะว่า ทางรัฐบาลสหรัฐฯย่อมมีความต้องการ ที่จะรักษาผลประโยชน์เรื่องแรงงานกับพลเมืองของเขาเสียก่อน ดังนั้นแล้วกรมแรงงานจะต้องมั่นใจได้เสียก่อนว่า

1. อัตราเงินเดือน สถานภาพ/ลักษณะงานของผู้รับจ้างจากต่างประเทศจะไม่ส่งผลกระทบกับแรงงานในสหรัฐฯ หรือ

2. ส่งผลให้อัตราของผู้ว่างงานในสหรัฐฯมีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะมีอัตราการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวสูงกว่าภายในประเทศ

อธิบายมาถึงตอนนี้ แค่ช่วงต้นๆคุณน่าจะพอนึกภาพตามออกว่าการขอ PERM อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก และไม่ใช่สิ่งคุณสามารถจะดำเนินการได้ด้วยตนเองหากคุณยังไม่มีประสบการณ์และเอกสารที่ได้รับการเตรียมพร้อมมาจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทางกรมแรงงานสหรัฐฯ หรือDOL สามารถตรวจสอบการขอรับ PERM มีดังนี้ค่ะ

- ผู้ว่าจ้างของ EB-2 /EB-3 จะต้องแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเดือนนั้นเป็นไปตามสมควรและสมเหตุสมผลเท่ากันกับในสหรัฐฯ DOL จะตรวจสอบและเทียบอัตราเงินเดือนจากข้อมูลผลสำรวจ ซึ่งถ้าทำการค้นคว้าหาข้อมูลมาดี ผู้ว่าจ้างก็จะแจ้งอัตราเงินเดือนได้อย่างเหมาะสมค่ะ

- DOL จะตรวจสอบจนมั่นใจด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อการจัดหางานท้องถิ่นว่าผู้ว่าจ้างของ EB-2 /EB-3 จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ว่างงานชาวอเมริกันที่มีความสามารถเทียบเท่ากันกับแรงงานต่างชาติ กระบวนการสำคัญขั้นหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องกำหนดขึ้นเพื่อให้ผ่านขั้นตอนการขอ PERM คือ กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขัาทำงานที่ทางผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ผู้ว่าจ้างต้องลงข้อความแจ้งประกาศเป็นเวลา 30วัน ให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐเพื่อการสรรหาบุคคลากรได้ทราบว่าองค์กรของผู้ว่าจ้างนั้นกำลังปิดรับบุคลากรอยู่

2. ผู้ว่าจ้างต้องลงประกาศรับบุคคลากรในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในวันอาทิตย์เป็นจำนวน 2สัปดาห์

3. ผู้ว่าจ้างต้องติดประกาศให้เห็นเด่นชัด ณ สถานที่ทำงานแห่งเดียวกันกับที่บุคลากร EB-1 /EB-2 จะเข้ารับตำแหน่งและทำงานจริง

หากในช่วง 30 วันระหว่างลงแจ้งประกาศไม่มีบุคคลใดในสหรัฐฯสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งที่ลงประกาศไว้ ใบประกาศจะหมดอายุลงโดยปริยายใน 30วัน และในที่สุดผู้ว่าจ้างจึงจะสามารถส่งใบสมัครขอรับ PERM ได้จากกรมแรงงานสหรัฐฯ (DOL) สำหรับระยะเวลาการดำเนินเรื่องนั้น เร็วค่ะ โดยอาจจะใช้เวลาเพียง 45 วันเท่านั้น ทั้งนี้ทาง DOL จะสามารถทำการตรวจสอบใบสมัครและผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลาและอาจทำให้ระยะเวลา ในการดำเนินเรื่องล่าช้าลงค่ะ เรื่องราวของขั้นตอนในการขอรับ PERM ยังไม่หมดเพียงเท่านี้หรอกนะคะ ฉบับหน้าจะเล่าให้คุณได้อ่านถึงกฏและข้อกำหนดต่างๆที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการขอ PERM ค่ะ