Special Scoop
เมื่อคุณพ่อ-คุณแม่อยากมาอเมริกา?

จากที่แปลเล่าเรื่องของวีซ่าหลายประเภทก่อนหน้านี้ให้คุณได้อ่านกัน ฉบับนี้ดิฉันขอเขียนแปลถึงการนำพาคุณพ่อ-คุณแม่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะ จริงๆจะว่าไปแล้วการทำเรื่องขอให้บิดา-มารดาย้ายเข้ามาในสหรัฐฯมีความปอปปูลาร์มากๆเลยล่ะค่ะ แต่ที่ดิฉันเลือกที่จะนำมาเขียนถึงในภายหลังก็เพราะว่าฉบับต่อจากนี้ดิฉันจะเริ่มอธิบายเล่าให้ คุณได้อ่านกันถึงระบบการจัดลำดับความสำคัญในการอนุญาตตรวจผ่านวีซ่าของ USCIS ซึ่งอาจจะช่วยคุณได้ในเรื่องการคำนวณระยะเวลาอย่างคร่าวๆกับประเภทของวีซ่าแบบถาวรที่คุณทำเรื่องขอเอาไว้หรือมีความสนใจอยากจะขอในอนาคตค่ะ

คุณมีสิทธิ์หรือไม่?

ลำดับแรกที่คุณจะต้องคำนึงถึงก่อนสิ่งอื่นใดคือคุณจะต้องถือสัญชาติอเมริกันและมีอายุ 21ปีขึ้นไป คุณถึงจะสามารถยื่นเรื่อง (Petition) ขอนำพาบิดา-มารดาเข้ามาอาศัยอยู่ได้ด้วยในสหรัฐฯค่ะ (ผู้ที่ถือใบเขียวจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะ) ผู้ยื่นเรื่องขอ (Petitioner) จะกลายเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนไปโดยปริยายและการที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ ผู้เป็นสปอนเซอร์ต้องมีรายได้รวมในครัวเรือนมากกว่าสถิติความยากจนล่าสุดของสหรัฐฯ (U.S. Poverty Level) ตามที่ดิฉันเคยได้เขียนถึงในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

ก่อนที่จะอธิบายถึงขั้นตอนในการขอ ดิฉันขอเกริ่นให้คุณได้ทราบกันเสียก่อนว่า เมื่อคุณเริ่มทำการดำเนินเรื่องที่จะนำพาบิดา-มารดาของคุณเข้ามาพำนักอาศัยในสหรัฐฯ สิทธิ์และขั้นตอนในการดำเนินเรื่องนั้น ทาง USCIS จะทำการพิจารณาด้วยประเด็นหลักว่าคุณพ่อ-คุณแม่ของคุณกำลังจะกลายเป็นผู้ย้ายถิ่นฐาน (Immigrant) โดยถาวรมาในสหรัฐฯค่ะ ซึ่งเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว บิดา-มารดาจะกลายเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรโดยมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิต และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ (Lawful Permanent Resident)


ลำดับขั้นตอนในการยื่นเรื่อง

1. USCIS ต้องตรวจผ่านคำขอ (Petition) จากผู้ยื่นเรื่อง (Petitioner) เสียก่อนค่ะ

2. เมื่อคำร้องขอได้รับการตรวจผ่านแล้ว State Department จะผลิตและมอบหมายเลขวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานแก่บิดา-มารดาของคุณค่ะ

3. หากบิดา-มารดาของคุณอยู่ในสหรัฐฯคุณสามารถดำเนินเรื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่า เป็นแบบถาวรได้เลยค่ะ หากยังอยู่ที่ประเทศไทย สถานฑูตสหรัฐฯจะแจ้งให้บิดา-มารดาของคุณ ได้ทราบเพื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไป


*หมายเลขวีซ่าที่มีความสำคัญอย่างมากและบางกรณีก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่จะได้รับหมายเลขเพื่อการย้ายถิ่นฐานถาวร แต่ในกรณีของคุณพ่อ-คุณแม่นั้นหมายเลขวีซ่าจะได้รับการผลิตในทันที ไม่ต้องรอเลยค่ะ*

เมื่อได้รับวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐาน หรืออยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนสถานะวีซ่า ไปเป็นแบบถาวร/ใบเขียว บิดา-มารดาสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในสหรัฐฯโดยไม่ต้องขอใบอนุญาติในการทำงาน (Work Permits) เลยค่ะ อย่างไรก็ดี เพื่อความเข้าใจอย่างง่าย ดิฉันขออธิบายเป็นแบบ 2กรณีใหญ่ๆ ดังนี้นะคะ

- หากบิดา-มารดาอยู่ในช่วงระหว่างการขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าและยื่นฟอร์ม I-485 (ใบสมัครเพื่อให้ได้รับหรือเปลี่ยนสถานะวีซ่าให้เป็นแบบถาวร/ใบเขียว) กับทาง USCIS ไปแล้ว พวกเขาสามารถที่จะขอใบอนุญาติทำงานในช่วงระหว่างรอได้ค่ะ

-สำหรับบิดา-มารดาที่ได้รับการตอบรับสถานะวีซ่าถาวรจากประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินในสหรัฐฯเจ้าหน้าที่จะลงตราสแตมป์ให้ไว้ในหนังสือเดินทางและเจ้าตราสแตมป์นี้เองที่จะเป็นตราอนุญาติให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถทำงานได้ในสหรัฐฯจนกว่าจะได้รับวีซ่าถาวรหรือใบเขียวค่ะ

หากคุณติดตามอ่านต่อในฉบับหน้า ดิฉันจะสรุปโดยรวมถึงเรื่องของวีซ่าการย้ายถิ่นฐาน สำหรับสมาชิกภายในครอบครัว (Family Immigration) รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ ในการออกหมายเลขลำดับของวีซ่าอีกด้วยนะคะ