ครบเครื่อง
ญ. อมตะครบเครื่อง ญ.อมตะ 16 ธันวาคม 2560

…เดชน์ ศรีอำไพ (ครูนกหวีด)
ผู้มีบทบาทสำคัญในการนำ “มวยไทยสู่มวยโลก”

อนาคตมวยไทยในอเมริกา ดูแล้วจะก้าวไกลสดใสมากขึ้น เมื่อภาครัฐโดย State Conmissioner หลายรัฐยอมรับกฎกติกามวยไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยอาชีพหรือมวยไทยสมัครเล่น หลังจากได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง-เสนอแนะ กฏกติกาที่เป็นมาตรฐานในการแข่งขันมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐ โอริกอน-นิวยอร์ค-วอชิงตัน และครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาที่รัฐ วอชิงตัน ดี.ซี.

มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะให้ State Conmissioner ยอมรับกฏกติกามวยไทยของเรา เพราะเราต้องยอมรับว่าในอเมริกานั้น กฏหมายท้องถิ่นของแต่ละรัฐนั้นไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไป เราต้องเคารพกฏหมายท้องถิ่น ดังนั้นงานของผมคือ พยายามชี้แจงกฏกติกาที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเป็นลายลักษณ์อักษร ที่มีเอกสารอ้างอิงทั้งขององค์กรและเอกสารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพราะมวยไทยเป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้ประจำประเทศไทย และที่สำคัญคือ แชร์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับคณะทีมกรรมการผู้ตัดสินบนเวที กรรมการให้คะแนนตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน เพราะถ้ากิจกรรมการแข่งขันมากขึ้น ภาครัฐก็ต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์มากขึ้น

ในความรู้สึกของผม ผมอยากให้ครูมวยไทยหรือคนไทยที่รักมวยไทย มาร่วมงานมากขึ้นครับ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม รักษาปกป้อง ศิลปะประจำชาติไทยของเราให้เป็นที่ยอมรับของสากลสืบไป เพราะตอนนี้ทางองค์กร สมาคม WBC.มวยไทย โดยท่าน พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ ประธานสมาคม และ คุณเกียรติ กาญจศิริกุล International Championships Committees ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในภาคพื้นอเมริกา จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ผมเป็นผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน เพื่อให้มีมาตรฐานและมีความเป็นยุติธรรมในการแข่งขัน ผมถือว่าผมได้รับเกียรติจากท่าน พลตำรวจเอกโกวิท อย่างมากครับ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ที่มีความสำคัญกับองค์กรและมวยไทยอย่างยิ่งครับ

W.B.C.Muaythai North America เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเพื่อไม่หวังผลกำไร ซึ่งประกอบด้วย America Canada และ Mexico จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันชกมวยไทย ทั้งมวยไทยอาชีพและมวยไทยสมัครเล่น ที่ผ่านมา กิจกรรมใน Mexico นั้นได้รับความนิยมอย่างมาก พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากสถานทูตไทยใน Mexico เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเอกอัครราชทูต สุรศักดิ์ เจือสุคนณ์ทิพย์ และ คุณศรีชัย แป้งศรี ที่ช่วยผลักดันให้มีการจัดการแข่งขัน การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับมวยไทย ด้วยดีเสมอมา

สำหรับในอเมริกานั้น มีหลายรัฐ ที่ให้ความยอมรับกติกามวยไทยแล้ว หลังจากได้มีการพูดคุยชี้แจงด้วยเอกสาร ข้อมูลอ้างอิงจากทางองค์กร W.B.C.Muaythai และเอกสารทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

ใน Canada นั้นผมได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ Conmissioner ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2018 นี้ ในหัวข้อเกี่ยวกับ กฏกติกาในการแข่งขันมวยไทยใน Canada เพราะใน Canada นั้น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีนักมวยไทยที่มีคุณภาพ และความสามารถในการชกมวยไทย แต่ว่าทางภาครัฐ State Conmissioner นั้น ยังไม่ยอมรับ กฏกติกาที่เป็นมาตรฐานของมวยไทย ในการแข่งขัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีมากๆ ที่ทาง Canada Conmissioner เปิดโอกาสให้ผมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกฏกติกา ระเบียบการแข่งขัน ที่เป็นมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน ผมได้รับเกียรติจากองค์กร W.B.C.Muaythai โดยท่าน พลตำรวจโทโกวิท ภักดีภูมิ ท่านได้มอบหมายหน้าที่

Vice Chairman Ring Officials Committee ครับ