ครบเครื่อง
ญ. อมตะในหลวง เสด็จออกสีหบัญชร

จารึกนาทีปีติ "ทรงพระเจริญ" ในหลวง เสด็จออกสีหบัญชร

ลำดับเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมด้วยพระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ท่ามกลางพสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ถวายพระพรชัยมงคลอย่างเนืองแน่น ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 16.55 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 16.59 น. เสด็จออกสีหบัญชร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล ท่ามกลางเสียงประชาชนเปล่งเสียงดัง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง

เวลา 17.01 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระดำรัสตอบกลับผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในช่วงท้ายก่อนเสด็จลงจากสีหบัญชร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จพร้อมกัน.