ครบเครื่อง
ญ. อมตะครบเครื่อง ญ.อมตะ 3 กุมภาพันธ์ 2561

วัดบ้านป่า "...
วัดบ้านป่านาบุญหวังบุญช่วย
เอื้ออำนวยอวยชัยในมรรคผล
ร่มพระธรรมเป็นฐานบันดาลดล
ขอกุศลส่องสาดทุกชาติไป..

" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ "หลวงพ่อใหญ่วัดไทย" เมตตาเดินทางไปเป็นประธานจัดงานสมโภช "พระพุทธมหามุนีศรีปาล์มสปริงค์ส" ณ วัดบ้านป่านาบุญ ในโอกาสครบรอบ 7 ปีการก่อตั้งวัด โดยมีคณะสงฆ์จากอารามต่างๆไปร่วมงานกว่า 30 รูป มีร้านอาหารไทยนำอาหารไปร่วมงาน และ เปิดโรงทานอย่างเอิกเกริก รองรับผู้คนราว 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปจากแอล.เอ. สิ่งที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์สำหรับวัดเล็กๆที่อยู่กลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง จนอาจกล่าวได้ว่าเทวดาดลใจให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น ..

ธัมมะ วัฒโน วัดบ้านป่านาบุญ

BUDDHIST MEDITATION OF WHITEWATER CA 92282 TEL 760 329 5274 , 323 742 3915 WATBAANPA@HOTMAIL.COM