ครบเครื่อง
ญ. อมตะการแสดงละครเรื่อง “มัทนะพาธา”

สถานกงสุลใหญ่ ลอสแอนเจลิส โดย กงสุลฯ มังกร ประทุมแก้ว จัดให้มีการแสดงละครเรื่อง “มัทนะพาธา” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ของคณะละครมรดกใหม่ นำโดย อาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562