ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 17 สิงหาคม 2562

ชุมชนไทยในลาสเวกัสจัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงาน “ร้อยดวงใจ ใส่ความรัก เทิดทูนพระคุณแม่” และเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ Flamingo Banquet Hall เมืองลาสเวกัส ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ลาสเวกัส (Thai Heritage of Las Vegas) มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและระลึกถึงพระคุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติๅ

โดยงานได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลเพื่อเป็นพระราชกุศล และมีพิธีระลึกพระคุณแม่ จากนั้นในช่วงค่ำได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำชาวไทยในเมืองลาสเวกัส จุดเทียนถวายพระพร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน รวมทั้งผู้แทนของ Congressman Steven Horsford (4th District, Nevada) และ Congresswoman Dina Titus (1st District, Nevada) เข้าร่วมด้วย


แถลงข่าวการจัดการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดแถลงข่าวการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ

การแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ Ford Amphitheatre โดยเป็นนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ กับบัลเลท์และ modern dance และดนตรีไทยกับดนตรีสากล โดยใช้โครงเรื่องชาดก พญานกยูงทอง รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อสาธารณกุศลช่วยเหลือชุมชนไทย

คณะมันตราสยาม เคยแสดงที่โรงละคร Ford Amphitheatre มาแล้วเมื่อสิบปีก่อน ในเรื่อง Legend of The Chao Phraya ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ

- https://www.fordtheatres.org/calendar/mantra-siam


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 150 คน

พิธีเริ่มโดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงาน

ทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยใน นครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เสร็จแล้วกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ เสร็จแล้วพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้จุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง โดยในโอกาสเดียวกันนี้พสกนิกรที่เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามและได้รับบริการที่สถานกงสุลใหญ่จัดไว้ให้ประชาชนด้วย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Thai Community Health Fair 2019)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Thai Community Health Fair 2019) โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานได้มีหน่วยแพทย์จากคลีนิคต่าง ๆ รวมทั้งพยาบาลจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียมาเปิดให้บริการการตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพฟัน หัวใจ ความดัน ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส และเมืองข้างเคียง รวมถึงมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง สุขภาพจิต และสุขภาพหัวใจ ในหัวข้อ 1. “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is Dementia?)” โดยแพทย์หญิงสุชานันท์ กาญจนพงศ์ 2. “(ไม่) ซึม (ไม่) เศร้า (Mental Health in Elders)” โดยอาจารย์แพทย์หญิงกิติกานต์ ธนะอุดม และ 3. “มาดูแลรักษาสุขภาพหัวใจล่วงหน้ากันเถอะ: ภาคปฏิบัติ (The Practical Aspects of Heart Health) โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ลิ่มปิติกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย

งานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 2 นี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานรับบริการตรวจสุขภาพ และร่วมฟังการบรรยายจำนวนมากกว่า 300 คน สร้างความตื่นตัวแก่ชุมชนไทยให้หันมาใส่ใจและดูแลรักษาสุขภาพ ถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนไทยสามารถลดภาระทางการเงินที่ต้องสูญเสียไปกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย นอกจากนี้ งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย


เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐออริกอนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน 8360 David Lane, Turner, OR 97392 โทรศัพท์ 503 - 391 - 9866

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกเมนู “บริการกงสุลสัญจร” ใต้สไลด์โชว์ และกดเลือกเมนู “นัดหมายกงสุลสัญจร” โดยเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

• โทรศัพท์ 323 - 962 - 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธออเรกอน ได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ (ทุกประเภท) เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 - 962 - 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate - General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)