ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 9 พฤษภาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเป็นประธาน และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม

พิธีเริ่มโดย กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและ 13 รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน


ในยามวิกฤต เจ้าหน้าที่กงสุลทุกคนในสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส รวมตัวช่วยเหลือคนไทยที่อยู่อาศัยในเขตดูแล

ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนเป็นสื่อกลาง น้ำข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนไทยที่เดือดร้อนจากโควิชโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สนง. นครลอสแอนเจลิส และผู้นำเข้าอาหารไทย อาทิ บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท Rockman Corp บริษัท Golden Star Trading บริษัท Taste Nirvana บริษัท Thai Union Frozen บริษัท CKK Paradiso และบริษัท เถ้าแก่น้อย

May 07,2020 ข่าวจากเฟสบุ๊คสถานกงสุลใหญ่นครลอส แอนเจลิส รายงานว่า นอกจากภารกิจการช่วยเหลือคนไทย เช่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เดินทางที่ตกค้างอยู่และผู้ความจำเป็นด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ยังให้ความสำคัญกับงานช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ดังนี้

1.สนับสนุนการแจกหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน ผ่านสมาคมไทยในรัฐวอชิงตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐแอริโซนา รวมทั้งสนับสนุนสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียแจกหน้ากากอนามัยให้กับพยาบาลไทยในสหรัฐฯ

2.สนับสนุนการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนไทยที่เดือดร้อน คนไทยที่ต้องกักตัว และผู้สูงอายุใน Senior Apartment ในรัฐต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณและอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าอาหารชั้นนำ เช่น บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท Rockman Corp บริษัท Golden Star Trading บริษัท Taste Nirvana บริษัท Thai Union Frozen และบริษัท เถ้าแก่น้อย ให้กับสมาคมไทยต่างๆ ที่ร่วมทำประโยชน์

3.สนับสนุน Hollywood Career College ช่วยเหลือผู้ตกงานให้มีรายได้จากการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับมอบให้กับผู้บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยพูดทุกได้ยากของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

4.สนับสนุนสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนไทยทำเรื่องขอเงินกู้ยืม เงินสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐฯ ที่มีให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

5.สนับสนุนงบประมาณให้สภาไทยทาวน์ดำเนินโครงการแจกหน้ากากผ้าให้ลูกค้าของธุรกิจในไทยทาวน์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของคนไทย แรงงานไทย และชุมชนไทยในไทยทาวน์ นครลอส แอนเจลิส