ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวจากกงสุลฯ 30 เมษายน 2559

คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

ด้วยปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากประสบเหตุถูกชิงทรัพย์ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในเขตนครซานฟรานซิสโก โดยมิจฉาชีพทุบกระจกรถยนต์ที่จอดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ย่าน Pier 39, สะพาน Golden Gate, Golden Gate National Recreation Area (จุดชมวิว Battery Spencer) เพื่อขโมยทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า และสัมภาระของนักท่องเที่ยว เป็นเหตุให้หนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นผู้เสียหายแล้ว 10 ราย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอแจ้งเตือนคนไทยที่มาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

1. โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยว ไม่จอดรถในจุดที่เปลี่ยวหรือลับตาคน ไม่วางสัมภาระหรือสิ่งของมีค่าไว้ในรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางไว้บนเบาะที่นั่ง เพราะอาจตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้

2. ถ่ายสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินเก็บไว้กับตัว หรืออาจถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ และเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย

3. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือในจุดที่เรียกใช้ได้สะดวก

- สถานกงสุลใหญ่ฯ โทรศัพท์ 323 – 9629574 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

- สายด่วนฉุกเฉิน (Hotline) โทรศัพท์ 323 – 5804222 (กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)

4. เมื่อประสบเหตุ ขอให้รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ และติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

5. หากหนังสือเดินทางสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) สำหรับใช้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดการขอทำ C.I. ได้ที่ www.thaiconsulatela.orgการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันตก (แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา อริโซนา โคโรลาโด ฮาวาย โอเรกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนทานา และไวโอมิง)ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือ

สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย

2. ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ โดยประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย และการเดินทางกลับประเทศไทย

3. ช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ โดยประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่อง การจัดการศพ การออกใบมรณบัตร การนำอัฐิคนตายกลับประเทศไทย

4. ช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จะจัดเตรียมแผนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ ความช่วยเหลือทั่วไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 323-962-9574 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 - 17:00 น.) หรือที่อีเมล์ info@thaiconsulatela.org ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข Hotline 323-580-4222