ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 15 สิงหาคม 2558

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยชุมชนชาวไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมจัด 2 งานยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของคนไทยในต่างแดน ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015 โดยมีการเดินข้ามสะพาน Golden Gate ที่มีความยาวมากถึง 8,980 feet อันเป็นสัญลักษณ์แห่งนคร San Francisco โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ,สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมือง Berkeley,สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมือง Fremont , สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ และ สถานกงสุลใหญ่ ณ.นคร Los Angeles เมื่อเช้าวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2015 โดยมีชาวไทยในเขต San Francisco Bay Area และเมืองใกล้เคียง มากกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีชาวไทยจากนคร Los Angeles บางส่วนเดินทางมาร่วมเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้อีกด้วย

ส่วนค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015 สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคเหนือ จัดงานถวายพระพรเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ Queen's Ball Gala 2015 ณ โรงแรม Marriott , San Mateo โดยมีนายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ่ ณ นคร Los Angeles เป็นประธาน เปิดกรวย และ กล่าวนำบทอาเศียรวาท การแสดงรำถวายพระพรจากสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมือง Berkeley และ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ การประมูลของที่ระลึก และ การเต้นรำ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก สุเนตร กล้าหาญ รองนายกสมาคมไทยแห่ง San Diego และ วราภรณ์ เตียประสิทธิ์ อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ปีที่ผ่านมา ให้เกียรติร่วมงานเทิดพระเกียรติในครั้งนี้อีกด้วย