ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 3 กุมภาพันธ์ 2561

All Coco เปิดตัวสาขาแรกขายมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมในสหรัฐฯ

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาทางการเกษตรและบริษัท All Coco จำกัดในนามทีมประเทศไทยลอสแอนเจลิสร่วมพิธีเปิดร้าน All Coco จากประเทศไทยเป็นสาขาแรกในสหรัฐฯ ที่ Tustin Union Market เมือง Tustin มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ร้าน All Coco ตั้งอยู่ใน Tustin Union Market แหล่งช็อปปิ้งขายอาหารและเครื่องดื่มของคนรุ่นใหม่ จำหน่ายน้ำมะพร้าวน้ำหอม ๑๐๐% น้ำมะพร้าวสีชมพู Coco Snowflake พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม Coco Soft Serve มะพร้าวน้ำหอมเกรดพรีเมี่ยม Coco Ice Cream และ Coconut Snowball เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดใช้มะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทย เป็นชีวภาพ ใช้ความหวานธรรมชาติ ไม่มีไขมัน ได้รับตราฮาลาลและผ่าน USDA ทุกขั้นตอน

บริษัท ออลโคโค จำกัด (www.allcoco.co.th) เริ่มต้นจากส่งออกมะพร้าวน้ำหอมสู่ตลาดโลกเกือบ ๓๐ ประเทศ ประมาณ ๒๐ ล้านลูก/ปี ช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง แต่มีมะพร้าวที่ส่งออกไม่ได้เหลือจำนวนมาก จึงริเริ่มตั้งโรงงานแปรรูป ทำให้มีตราอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากมะพร้าวน้ำหอม และกำลังก้าวไปสู่ตลาดโลกในฐานะตราสินค้าของคนไทย

นอกจากสาขาแรกที่เมือง Tustin แล้ว All Coco จะเดินหน้าเปิดสาขาต่อไปในนครซานดิเอโกและย่านเบฟเวอร์ลี่ฮิลส์เร็ว ๆ นี้

ทีมประเทศไทยลอสแอนเจลิสสนับสนุนภาคเอกชนร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีไทย-สหรัฐฯ


วัดป่าธรรมชาติจัดงานแสดงวัฒนธรรม คีตวิพิธทัศนาในโอกาสครูอาสาอำลาการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยาเข้าร่วมงานแสดงวัฒนธรรมในโอกาสที่ครูอาสาอำลากลับประเทศไทยหลังจากสำเร็จภาระกิจงานสอนที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดป่าธรรมชาติ

ท่านเจ้าคุณพระราชญาณโกศลกล่าวแสดงโมทนียคาถาและแสดงถึงความสำคัญของการถ่ายทอดศาสนา อบรมสั่งสอนมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่ลูกหลานของชุมชนไทยและญาติโยมของวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กงสุลใหญ่ฯ ย้ำความสำคัญของการสืบทอดอนาคตของชุมชนไทยผ่านลูกหลานของชุมชนไทยและปลูกฝังให้เยาวชนกลับมาสนับสนุนวัดป่าธรรมชาติเมื่อเติบโตขึ้น รวมทั้งขอบคุณครูอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอนดนตรีไทย ภาษาไทยและนาฏศิลป์ไทย ผู้ปกครอง นักเรียนที่สละเวลาและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

การแสดงมี ๑๔ ชุด อาทิ บรรเลงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงแขกบรรเทศ รำฟ้อนสาวไหม บรรเลงขิมประยุกต์ เพลงขอมทรงเครื่อง รำโคม บรรเลงรวมดนตรีไทย เพลงลาวดวงดอกไม้ รำเชิญพระขวัญ บรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงไส้พระจันทน์ เถาและรำพลายชุมพล เป็นต้น


เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยภริยา กับนายชัชวาล หรยางกูร และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล ได้เข้ากราบมัสการ พระมหาจรัญ จิรฏฺฐิติ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์ เมืองทูซอน เพื่อกราบเรียนสอบถามเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาและการดำเนินศาสนกิจของวัดฯ รวมทั้ง ได้ถวายจตุปัจจัยและหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษแด่วัดฯด้วย

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับชุมชนไทยในพื้นที่ โดยได้ตอบปัญหา ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านกงสุล ช่องทางการติดตามข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในกรณีฉุกเฉิน และได้แนะนำโครงการสำหรับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยเช่น โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (นำเยาวชนไทยอเมริกันไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย) (www.thaiconsulatela.org/TAFP.html) และโครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (นำเยาวชนไทยฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และกับนักการเมืองหรือภาครัฐสหรัฐฯ) (www.thaiconsulatela.org/TALP.html) อีกด้วย

หมายเหตุ* นัดหมายเลื่อนขึ้นมาจากวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจเร่งด่วนในต่างเมือง จึงขออภัยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกจากการนี้


เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศนครลอสแอนเจลิส และข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมชมงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ AGTA GEMFAIR Tucson ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมือง Tucson ซึ่งจัดโดยสมาคมค้าอัญมณีแห่งสหรัฐฯ (American Gem Trade Association — AGTA) โดยได้เยี่ยมชมการทำงานของสถาบันด้านอัญมณีชั้นนำของไทย อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) และสถาบัน Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS) อีกทั้งได้พบกับผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกของ AGTA อาทิ บ. P Intercontinental INC. บ. Thai-American Gems และ บ. Dudley Blauwet Gems เป็นต้น

ในช่วงบ่ายกงสุลใหญ่ฯ ผอ. สคต./นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมชมงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ Gem and Jewelry Exchange (GJX) ซึ่งมีผู้แสดงสินค้าจากทั่วโลก และได้พบปะกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งในปีนี้มาเข้าร่วมกว่า ๔๐ ร้าน อาทิ บ. Artinian Gems บ. Pranom Gems บ. Thai Gem Center บ. Manihar International และ บ. Than Thong Arts เป็นต้น

ผอ.สคต.นครลอสแอนเจลิสได้เชิญให้ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศไปร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry ในเดือน มี.ค. กงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์งานกงสุลแก่ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในสหรัฐฯ ด้วย


เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสพร้อมด้วยนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Jonathan Rothschild นายกเทศมนตรีเมืองทูซอน และได้หารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. เมืองทูซอนมีความโดดเด่นด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เหมืองแร่ การบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเกษตรและปศุสัตว์ เทคโนโลยีอากาศยานและหุ่นยนต์ รวมทั้งกล้องขยายคุณภาพสูง ซึ่งภาควิชาการและภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายสามารถมีความร่วมมือระหว่างกันได้

๒. เมืองทูซอนตั้งห่างจากพรมแดนเม็กซิโก ๖๐ ไมล์ มีการคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟไปยังเม็กซิโกและเชื่อมต่อกับเมืองต่าง ๆ ของสหรัฐฯ รวมทั้งเมืองท่าสำคัญเช่น Los Angeles และ Houston มีค่าครองชีพและราคาที่ดินต่ำกว่าเมืองใหญ่อื่นๆ รวมทั้งมีโครงการและหน่วยงานสนับสนุนนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย

๓. กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญให้นายกเทศมนตรีนำคณะนักธุรกิจเดินทางไปศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศไทยและร่วมกับทีมประเทศไทยอธิบายศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทยและนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ให้สิทธิ์ประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินงานแสดงสินค้าที่จะจัดในประเทศไทย

๔. ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศฯ นำเสนอศักยภาพและโอกาสทางการค้าระหว่างมลรัฐอริโซนา เมืองทูซอนกับประเทศและเชิญชวนภาคเอกชนเมืองทูซอนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๕. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแนะนำตัวและบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ EEC

๖. นายกเทศมนตรีฯ รับที่จะดูแลชุมชน ไทยอเมริกันในเมืองทูซอนอย่างเท่าเทียมกับชุมชนอื่น ๆ และกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญให้นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทย และวัดไทยในพื้นที่ด้วย