ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 21 มีนาคม 2558
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโจรกรรมชุดอุปกรณ์คำร้องหนังสือเดินทาง และเครื่องทำบัตรประจำตัวประชาชนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ตามที่หนังสือพิมพ์ Siamtown US ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2558 ได้ลงบทความพิเศษโดย นายเจือ รัตนพันธ์ เรื่อง ว่าด้วยเหตุทุบรถขโมยเครื่องทำบัตรประชาชนของสถานกงสุลแอลเอ และหนังสือพิมพ์เสรีชัย ฉบับวันเสาร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ได้ลงข่าวหน้า 1 เรื่อง ร้องเรียน – ชี้แจงเหตุการณ์เครื่องทำบัตร ปชช. หาย โดยมีการลงข้อความในจดหมายเปิดผนึกจากนครซานฟรานซิสโก นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอเรียนย้ำข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า นอกเหนือจากลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการดำเนินงานที่เคยเรียนชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้แล้ว สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในเขตเบย์แอเรีย และนครซานฟรานซิสโกหยุดชะงักลงแต่อย่างใด โดยสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะยังให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คลีย์ ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 และวัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 ตามที่ได้มีการประกาศไว้เช่นเดิม โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ www.thaiconsulatela.org


ข่าวประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “The 6th Young Artists Talent Art Exhibition”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The 6th Young Artists Talent Art Exhibition” ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษาจำนวน 10 คน ผลงานศิลปะดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์ศิลปะชั้นนำของไทยจาก การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2558

การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการที่ 6 เมษายน 2558) ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd. 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004) และจะมีงานเลี้ยงรับรองในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. โดยมี นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในงาน

จึงขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและชมผลงานศิลปะในนิทรรศการดังกล่าว


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program in Washington, DC

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนเยาวชนไทย-อเมริกันที่มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และแสวงประสบการณ์ชีวิตในรัฐสภาสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อันจะเป็นการส่งเสริมความสนใจด้านการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ เพื่อจะมีบทบาทสนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทย-อเมริกันในอนาคต

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการสนับสนุนจาก US-Asia Institute จะดำเนินโครงการ Thai-American National Internship Program in Washington D.C. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ think tank รวมทั้งฝึกงานกับหน่วยราชการของไทยในสถานเอกอัครราชทูตฯ

โครงการฯ จะจัดขึ้นระหว่าง 30 พฤษภาคมถึง 5 กรกฎาคม 2558 โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย สัญชาติอเมริกัน อายุ 18-25 ปี รวม 8 คนเข้าร่วม แบ่งเป็น ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiembdc.org