ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 21 เมษายน 2561

งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา ร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดไทยลอสแองเจลิสร่วมกับชุมชนไทย โดยมีคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เป็นประธานจัดงานฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานทำพิธีเปิดงาน ร่วมกับนาย Paul Krekorian สมาชิกสภาเขต ๒ ของนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานฯ ด้วย

ภายในงานฯ มีการแสดงต่าง ๆ จากเยาวชนไทยอเมริกัน การประกวดเทพีสงกรานต์ การออกร้านค้า การละเล่นเกมต่าง ๆ บริการตรวจสุขภาพรวมไปถึงประเพณีสรงน้ำพระพุทธมนต์ ขนทรายเข้าวัด และในปีนี้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจกันใส่ชุดไทยย้อนยุคเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ในปีนี้เป็นจำนวนมาก

เครดิตภาพจาก: สยามทาวน์ยูเอส พรเลิศ เลิศมณีสกุลชัย


งานสงกรานต์วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญใส่บาตร การออกโรงทานบริการอาหารฟรีจากผู้มีจิตรศรัทธาและร้านค้าต่างๆ เพื่อให้บริการสำหรับผู้มาร่วมงานฯ และในช่วงบ่ายมีการแห่ขบวนนางสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธมนต์ การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนเยาวชนไทยอเมริกันของศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียนวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ และการให้บริการการตรวจสุขภาพฟรี โดยในปีนี้มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐนิวเม็กซิโกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองอัลบูเคอร์คี กำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดพุทธโสธรวิเทศ เมืองอัลบูเคอร์คี มลรัฐนิวเม็กซิโก 143 – 145 Madison St. NE, Albuquerque, New Mexico 87108 โทรศัพท์ ๕๐๕ – ๒๕๖ – ๗๕๒๐

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

-ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธโสธรวิเทศได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)