ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 6 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ต้อนรับเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับเยาวชนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2022 ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอานาฮาม รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งกล่าวอวยพรให้ตัวแทนประเทศไทยทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน อันจะสร้างความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนของประเทศให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไปด้วย

WCOPA เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันการแสดงความสามารถด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเวทีการคัดเลือกจากตัวแทนของ WCOPA ใน 76 ประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกเยาวชนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้วเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ เช่น การขับร้อง การแสดง การเต้น การเดินแบบ และดนตรี นอกจากนี้ ในปีนี้ทีมประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันขบวนพาเหรดชุดประจำชาติ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ของเยาวชนไทยอีกด้วย


กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดโดยชุมชนชาวไทยในนครซานดิเอโก้และเมืองใกล้เคียง โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก “ยุวทูต” ให้แก่นักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดความสามารถด้านภาษาไทยในโครงการ “รู้รักษ์ไทย” ประจำปี 2565” จำนวน 8 คน โดยเด็กหญิงเอมมิลี่ พิมรดา ฟิชเชอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นปีที่ 4 - 6 และเด็กชายจิ้นซี ไรวินทร์ เหลียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการพูด ระดับชั้นปีที่ 4 - 6

ในช่วงสุดท้ายกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนไทยและองค์กรไทยต่าง ๆ อาทิ สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก้ สมาคมไทยแห่งซานดิเอโก้เค้าน์ตี้ และสมาคมหอการค้าอเมริกา-ไทย ซานดิเอโก้