ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 3 สิงหาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอาหารค่ำแด่ทีม Walt Disney ผู้สร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Mickey Mouse’s Our Floating Dreams และ Amphibia

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนาย Paul Rudish ผู้อำนวยการสร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Mickey Mouse’s Our Floating Dreams นาย Matt Braly ผู้อำนวยการสร้างแอนิเมชั่น เรื่อง Amphibia และทีมงานจากบริษัท Disney Television Animation รวม 5 คน ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีรอง กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส (ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส) และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณทีม Walt Disney ที่สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่นระดับโลกเกี่ยวกับประเทศไทยถึง 2 ชิ้น ซึ่งหลังจากที่ออกฉาย ก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้ชมชาวไทย และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทย ภาษาไทยและเพลงหมอลำ และคุณลักษณะที่ดีของคนไทยผ่านฉากและตัวละครต่าง ๆ ในแอนิเมชั่น ซึ่งทีม Walt Disney ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ ที่ต้อนรับเป็นอย่างดี และรู้สึกภูมิใจที่แอนิเมชั่นทั้งสองเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมชาวไทย โดยเฉพาะนาย Braly ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน กล่าวว่า ตนมีความผูกพันกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ในวัยเด็ก และต้องการจะเชื่อมโยงกับรากเหง้าของตัวเอง จึงได้สร้างตัวละครเอกให้เป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกันเหมือนกับตน และสอดแทรกความเป็นไทยผ่านอาหาร

บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยกงสุลใหญ่ฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของทีม Walt Disney อย่างเต็มที่ จากนั้น นาย Rudish และนาย Braly ได้มอบภาพวาดจากเรื่อง Mickey Mouse และ Amphibia รวม 2 ภาพ ให้กับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำไปจัดแสดงไว้ที่ห้องบริการประชาชน ฝ่ายกงสุล


กงสุลใหญ่ฯ รับมอบศิลปวัตถุจากผู้แทนธนาคารกสิกรไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นตัวแทนรับมอบศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารกสิกรไทย สำนักงานผู้แทนต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส จำนวน 5 ชิ้น ให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ สืบเนื่องจากการปิดทำการของสำนักงานฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีนายประเสริฐเชาว์ ธุวะนุติ อดีตผู้จัดการธนาคารฯ สำนักงานลอสแอนเจลิส เป็นตัวแทนส่งมอบ และมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นสักขีพยาน

กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณธนาคารฯ ที่ได้มอบศิลปวัตถุให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ และที่ได้ร่วมงานกันด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2522 จนกระทั่งธนาคารฯ สำนักงานลอสแอนเจลิส ปิดทำการลงในปีนี้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดแสดงศิลปวัตถุส่วนหนึ่งไว้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และอีกส่วนที่บ้านพักของกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย เพื่อให้แขกชาวต่างชาติได้ร่วมชื่นชม


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 (ณ Palm Village Senior Housing : 9050 Laurel Canyon Blvd, Sun Valley, CA 91352)

10.00 น. - กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านหัวใจและสมอง

10.15 - 11.00 น. - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง ในหัวข้อ “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is dementia?)”

ผู้บรรยาย แพทย์หญิงสุชานันท์ กาญจนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการ เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Visiting Scholar at The Memory and Aging Center, Department of Neurology, University of California San Francisco

11.00 - 11.45 น. - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ในหัวข้อ “(ไม่) ซึม (ไม่) เศร้า (Mental Health in Elders)”

ผู้บรรยาย อาจารย์แพทย์หญิงกิติกานต์ ธนะอุดม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Research Fellow, Aging and Memory, Division of Geriatric Psychiatry, UCLA

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ณ วัดไทยลอสแองเจลิส : 8225 Coldwater Canyon Ave., N. Hollywood, CA 91605)

08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

09.10 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

09.45 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

10.15 น. - กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2”

- เริ่มการให้บริการตรวจสุขภาพ โดย สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย โรงพยาบาล และคลีนิคที่เข้าร่วม

10.30 - 11.15 น. - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง ในหัวข้อ “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is dementia?)”

ผู้บรรยาย แพทย์หญิงสุชานันท์ กาญจนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการ เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล Visiting Scholar at The Memory and Aging Center, Department of Neurology, University of California San Francisco

11.15 – 12.00 น. - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ในหัวข้อ “(ไม่) ซึม (ไม่) เศร้า (Mental Health in Elders)”

ผู้บรรยาย อาจารย์แพทย์หญิงกิติกานต์ ธนะอุดม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Research Fellow, Aging and Memory, Division of Geriatric Psychiatry, UCLA

13.00 - 15.00 น. - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านหัวใจ และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ CPR ณ อาคารหลวงเตี่ย ชั้น 2 วัดไทยลอสแองเจลิส ผู้บรรยาย ดร. แพทย์หญิงวรวรรณ ลิ่มปิติกุล Internal Medicine, University of California San Francisco

การแต่งกาย (วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562)

ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว/ชุดขอเฝ้า หรือเครื่องแบบประจำหน่วยงาน

ภาคเอกชน สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน (แขนยาว) โทนสีฟ้า

สุภาพสตรี : ชุดไทยจิตรลดา/ชุดผ้าไทย (แขนยาว) โทนสีฟ้า

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้พสกนิกรชาวไทยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ระหว่างวันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ วัดไทยลอสแองเจลิสในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ด้วย