ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 7 กันยายน 2556

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "Hanging by a Thread" โดยศิลปินหญิงไทย พินรี สัณฑ์พิทักษ์ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ LACMA (Los Angeles County Museum of Arts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทยร่วมสมัย ครั้งแรก ของพิพิธภัณฑ์ Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

2. นิทรรศการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงเปลผ้าลาย 18 ผืน โดยศิลปินได้นำผ้าลายดังกล่าว มาจากถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมที่ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2011 และมาทักถอเป็นเปลผ้าลาย

3. แนวคิดนิทรรศการ "Hanging by a Thread" เปลผ้าลายเป็นสัญลักษณ์ของร่างกาย ลำน้ำ ที่ว่างเปล่าและใคร่ครวญร่างกายที่ต้องการการพักผ่อน ลำน้ำที่ล่องลอย ความห้อยเคว้งคว้างของชีวิต สื่อถึงช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน และนำเสนอความสมดุลระหว่างประเพณีค่านิยมดั้งเดิมและความเป็นสมัยใหม่

4. พิพิธภัณฑ์ LACMA ได้แสดงความประสงค์ที่จะจัดซื้องานศิลปะไทยร่วมสมัย ของศิลปินหญิงไทยพินรีฯ เป็นสมบัติของ LACMA เพื่อจัดแสดงในอนาคตได้อีก สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงให้ความร่วมมือในการจัดงานเลี้ยงรับรองในวันที่ 11 กันยายน 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชนไทยและผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวเป็นพิเศษ และเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยสนับสนุนการจัดซื้อชิ้นงานของศิลปินไทยให้เป็นสมบัติจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประจำนครลอสแอนเจลิส

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจะจัดแสดงถึงวันที่ 29 กันยายน 2556

ขอเชิญชวนพี่ ๆ สื่อมวลชนและผู้สนใจสนับสนุนการจัดซื้อนิทรรศการดังกล่าวเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่ง LACMA จะเปิดโอกาสให้แขกวีไอพีเข้าชมและถ่ายรูป นิทรรศการเป็นการพิเศษ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 18.30 น.

หากท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อนิทรรศการศิลปินไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะประจำพิพิธภัณฑ์ LACMA ขอความกรุณาติดต่อได้ที่ LACMA 323-857-6558 Email: SAAC@LACMA.ORG หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ 323-962-9574 ต่อ 226