ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 19 พฤษภาคม 2555
แคลิฟอร์เนียถังแตก ขู่รีดภาษี 16 พันล้าน

รับแคลิฟอร์เนียขาดงบประมาณถึง 16 พันล้านดอลลาร์ เสนอขอขึ้นภาษีเซลส์ แท็กซ์ และผู้มีรายได้ปีละ 250,000 ดอลลาร์ขึ้นไปผ่านการลงคะแนนเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่เช่นนั้นต้องตัดงบการศึกษาและงบความปลอดภัยของสาธารณะลง

สำนักข่าว เอ.พี. รายงานจากซาคราเมนโต้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมว่า นายเจอร์รี่ บราวน์ ผู้ว่าการรัฐเปิดเผยงบประมาณแคลิฟอร์เนียได้ขาดดุลเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ โดยจะขาดดุลถึง 16 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นจึงเสนอขอขึ้นภาษีผ่านการลงคะแนนในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากข้อเสนอไม่ผ่านจะมีการตัดงบส่วนต่างๆ มากขึ้น

นายบราวน์ กล่าวว่า จากเดือนมกราคมที่ขาดอยู่ 9.2 พันล้านดอลลาร์กลับเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะการจัดเก็บภาษีไม่ได้มากพอตามคาด รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐก็ไม่ได้มากพอตามที่หวังไว้ นอกจากนี้ยังพบปัญหารัฐถูกฟ้องร้องและยังถูกรัฐบาลกลางตัดงบของรัฐหรือไม่ได้เงินอันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนด

ผู้ว่าฯ บราวน์กล่าวผ่านวิดีโอด้วยการอธิบายว่าคงจะต้องตัดงบประมาณเพิ่มมากกว่าที่ได้ขอไว้ในตอนเริ่มต้นของปี แต่การตัดงบประมาณก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องขอชาวแคลิฟอร์เนียอนุมัติให้เป็นไปตามแผนเพื่อจะได้ไม่ต้องตัดงบประมาณการศึกษา และความปลอดภัยของสาธารณะ

นายบราวน์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการขาดดุลงบประมาณเพราะวันที่ 14 พฤษภาคมจะมีการทบทวนเพิ่มเติม โดยงบประมาณประจำปีจะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ดังนั้นจึงหวังที่จะได้รับอนุมัติจากชาวแคลิฟอร์เนียในการขึ้นภาษีผ่านการลงคะแนน การเพิ่มขึ้นของภาษีครั้งนี้ จะช่วยเช้ามาอุดรายได้ของรัฐในส่วนที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์พังและเกิดเศรษฐกิจถดถอย หากไม่ขึ้นภาษีจะต้องตัดงบประมาณการศึกษาของโรงเรียน, วิทยาลัยและด้านความปลอดภัยของสารธารณะต่างๆ โดยเชื่อว่าการขึ้นภาษีจะเข้ามาแก้ปัญหางบประมาณของรัฐในครั้งนี้

การเสนอขึ้นภาษีครั้งนี้ผ่านบัตรลงคะแนนเป็นเพราะพรรครีพับลิกันไม่ยินยอมที่จะให้ร่างกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติของรัฐที่จำเป็นจะต้องใช้เสียงลงคะแนน 2 ใน 3 ของทั้งสภา แม้ว่าพรรคเดโมแครตจะมีเสียงข้างมากก็ตามแต่มีไม่ถึง 2 ใน 3 จำเป็นต้องขอคะแนนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันด้วย

ภายใต้ข้อเสนอของฝ่ายบริหารจะขอขึ้นภาษี Sales Tax ของรัฐอีก 0.25% ของ 1 เซ็นต์ เพิ่มภาษีเงินได้จากบุคคลที่มีรายได้ 250,000 ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไป โดยจะทำให้จัดเก็บได้ 9 พันล้านดอลลาร์ แต่จากการทบทวนของนักวิเคราะห์ที่ไม่ยืนอยู่ข้างใดพบว่าความต้องการเงินเพิ่มในปีงบประมาณ 2012-2013 ของแคลิฟอร์เนียจะอยู่ที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ชาวแคลิฟอร์เนียจะลงคะแนนในเดือนพฤศจิกายน 2012 ชื่อ "The Schools and Local Public Safety Protection Act of 2012" โดยเงินจำนวนที่ได้มานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยด้านการศึกษาทั้งระบบของรัฐคือโรงเรียน และวิทยาลัยชุมชนเท่านั้น แต่ยังจะช่วยผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีรายได้น้อย รวมทั้งจะช่วยรัฐบาลระดับท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย ข้อเสนอขึ้นภาษีครั้งนี้ มีทั้งฝ่ายสนับสนุน คือ นายมอลลี่ มังเกอร์ ทนายสิทธิมนุษยชนแห่งแอล.เอ. ร่วมรณรงค์ เพื่อเงินที่ได้จากภาษีจะนำไปช่วยโรงเรียน และการศึกษาในขณะที่กลุ่มรีพับลิกันคัดค้านเพราะเห็นว่า การขึ้นภาษีจะทำให้เศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียฟื้นตัวอยาก

รายงานข่าวเปิดเผยว่าหากร่างกฎหมายขึ้นภาษีไม่ผ่านจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนของรัฐ (K-12 ) ด้วยกาเรียนที่สั้นเข้าอีก 3 สัปดาห์ต่อปี, การเพิ่มค่าเล่าเรียน (Tuition Fees) ระดับวิทยาลัยและตัดงบประมาณระบบศาลของรัฐ


สกญ.พบเจ้าหน้าที่แรงงานสหรัฐ ชี้ 5 ข้อแก้ปัญญาร้านอาหารไทยถูกตรวจ

สถานกงสุลใหญ่ แอล.เอ. พบเจ้าหน้าที่แรงงานออกประกาศ 5 ข้อแก้ปัญหาร้านอาหารไทยถูกตรวจ สอบเผยต้องทำให้ถูกต้องในอนาคต จัดสัมนา ทำคู่มือแรงงานอย่างง่าย พร้อมเตือนอย่านำภาพเจ้าหน้าที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะอาจมีความผิดทางอาญา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสออกแถลงที่ 13/2555 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ว่า ตามที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ธุรกิจร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสจำนวนมากได้ถูกสำนักงานเขตลอส แอนเจลิส กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ (The Fair Labor Standards Act) ในเรื่องค่าจ้าง และชั่วโมงการทำงานนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับ น.ส. Kimchi Bui ผู้อำนวยการแผนกค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน (Wage and Hour Division หรือ WHD) สำนักงานเขตลอส แอนเจลิส เกี่ยวกับแนงทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 2 ครั้ง และเห็นชอบที่จะมีแนวทางความร่วมมือระหว่าง WHD กับสถานกงสุลใหญ่ฯ และหอการค้าไทยอเมริกันฯ ดังนี้


1. มุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในอนาคต (Future Compliance) แทนการดำเนินมาตรการบังคับกฎหมายอย่างรุนแรง
2. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ WHD สามารถร้องเรียนและแจ้งปัญหาได้โดยตรงที่ น.ส. Kimchi Bui ผู้อำนวยการ WHD โทร. 213-894-3957 หรือ bui.kimchi@dol.gov หรือสามารถแจ้งผ่านหอการค้าไทยอเมริกันฯ โทร.626-571-8222 หรือ thaicalchamber@gmail.com
3. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานและจัดให้มีโทรศัพท์ Hotline โดย WHD ยินดีให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้สอบถาม หรือสามารถส่งคำถามต่างๆ ผ่านหอการค้าไทยอเมริกันฯ เพื่อประสานคำตอบกับ WHD
4. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานแบบง่ายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
5. จะมีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง WHD สถานกงสุลใหญ่ฯ และหอการค้าไทยอเมริกันฯ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างยั่งยืนถาวร

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจาก WHD ว่า ได้มีการนำรูปภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ WHD ขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอาทิ Facebook และได้มีการกระจายส่งรูปภาพดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือระงับการกระทำดังกล่าง เนื่องจากเป็นการกระทำที่อาจเข้าค่ายความผิดทางอาญา และอาจถูกดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบในทางลบต่อความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ หอการค้าไทยอเมริกันฯ กับ WHD ที่กำลังดำเนินไปด้วยดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


หอการค้าไทยฯประกาศรับสมัครประธาน

หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (The Thai American Chamber of Commerce of California) ประกาศรับสมัครประธานหอการค้าไทยฯ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2012 และจะทำการเลือกตั้งในวันที่ 24 มิถุนายน 2012 ส่วนสถานที่และเวลาลงคะแนนเสียงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สมัคร จะต้องลงสมัคร เป็นทีมใน 3 ตำแหน่ง คือ
1.ประธาน
2. เลขาธิการ
3. เหรัญญิก

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ
1.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2.ไม่เคยต้องคดีอาญาที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคม
3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
4. ไม่ติดยาเสพติด
5.ไม่อยู่ในระหว่างคดีล้มละลายทั้งในศาลไทยและศาลสหรัฐฯ
6.ไม่ถูกจำคุกครั้งละกว่า 1ปี และต้องหลุดพ้นจากเรือนจำมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
7.ไม่ถูกไล่ออกจากงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจในคดีฉ้อโกง รับสินบน หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมในหน้าที่
8. เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยฯไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้สนใจสมัครได้ที่ทำการของหอการค้าไทยฯ เลขที่ 123 S. Lincoln Ave. Suite #201 Monterey Park, CA 91755 (626) 571-8222 Email: thaicalchamber@gmail.com