ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 25 กุมภาพันธ์ 2555

พณฯ มิเชล ปาร์ค สตีล (HONORABLE MICHELLE PARK STEEL) รองประธานกรรมาธิการด้านภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 3 ด้วยความร่วมมือของ Thai American Chamber of Commerce of California (TCCC) , AARP, FTB, IRS and Thai Community Development Center (Thai CDC), ขอเชิญชวนชาวไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในการยื่นแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคลประจำปี 2011 เพื่อรักษาสิทธิในการขอรับเงินภาษีคืน (REFUNDS) กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของรัฐบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์, วันอาทิตย์ทื่ 11, 18 มีนาคม และ วันอาทิตย์ 8 เมษายน 2555 เป็นวันสุดท้าย เริ่ม เวลา 9.45-15.00 น. (9.45 Am. – 3.00 Pm) ณ Thai CDC, Palm Village Senior Apartment 9050 Laurel Canyon Blvd, Sun Valley, CA 91352 TEL.818-768-2902 (เฉพาะวันงาน)

ท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อจองนัดเวลาแต่เนินๆ ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) 323-468-2555, Thai American Chamber of Commerce of California (TCCC) 626-571-8222 หรือจะไปโดยตรงตามวัน และเวลาดังกล่าว และเพื่อให้การยื่นสำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ กรุณานำหลักฐานดังต่อไปติดตัวมาด้วย และมาก่อนเวลาที่นัดไว้ 15 นาทีเพื่อกรอกแบบฟอร์ม (Intake)

1. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวของท่าน หรือของภรรยา (PROOF OF IDENTIFICATION FOR YOURSELF AND/OR YOUR SPOUSE)
2. ใบโซเชียวของคุณ ของสามี หรือภรรยา และบุตร ในกรณีที่ท่านจะทำแบบครอบครัว (SOCIAL SECURITY CARDS FOR YOU, YOUR SPOUSE AND DEPENDENTS)
3. ถ้าท่านไม่มีใบ หรือเบอร์โซเชียว ก็ให้นำเบอร์เสียภาษีซึ่งออกโดย IRS (INDIVIDUAL TAX IDENTIFICATION NUMBER (ITIN)
4. มีวันเดือนปีเกิดของคุณ สามี หรือภรรยา และบุตร หรือผู้ร่วมอาศัยที่จะขอสิทธิการลดภาษี (BIRTH DATES FOR YOU, YOUR SPOUSE AND DEPENDENTS)
5. ใบยอดรายได้จากการทำงานทุกแห่ง (WAGE AND EARNING STATEMENTS, FORMS W-2, W-2G, 1099-R, FROM ALL EMPLOYERS)
6. ใบแสดงเงินดอกเบี้ย, ปันผล อื่น ๆ จากธนาคาร หรือที่อื่น ๆ (INTEREST AND DIVIDEND STATEMENTS FROM BANKS (FORM 1099))
7. เลขหมายของธนาคารของท่าน และเบอร์ฝากเงินโดยตรงเพื่อทางกรมสรรพากร จะฝากเงินภาษีคืนให้ท่านโดยตรง (BANK ROUTING NUMBERS AND ACCOUNT NUMBERS FOR DIRECT DEPOSIT)
8. ข้อมูล หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายรับ และรายจ่ายของท่าน (OTHER RELEVANT INFORMATION ABOUT INCOME AND EXPENSES)
9. ในกรณีที่ท่านมีลูก และเสียเงินในการไปฝากเลี้ยงกับสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ ก็ให้นำรายงานจำนวนเงิน และวันที่ได้นำไปฝากเลี้ยง, TAX ID. ของสถานฝากเลี้ยงลูกเรา หรือเบอร์โซเชียวของบุคคลที่เราไปฝากเลี้ยง หรือเบอร์เสียภาษีของเขา (TOTAL AMOUNT PAID FOR DAY CARE AND THE DAY CARE PROVIDERS TAX IDENTIFICATION NUMBER (THE INDIVIDUAL’S SOCIAL SECURITY NUMBER OR THE BUSINESS EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER))
10. นำหลักฐานใบเสร็จที่ท่านจะนำมาหักภาษีต่าง ๆ (DOCUMENTATION TO SUBSTANTIATE ANY DEDUCTIBLE ITEMS)
11. ถ้าท่านเคยทำรายได้การเสียภาษีของปีที่ผ่านมาก็นำมาด้วย (COPY OF LAST YEAR’S FEDERAL AND STATE RETURN (OPTIONAL))

อาสาสมัครที่ทำภาษีเงินได้ให้ท่าน ไม่ได้ฝึกมาในการช่วยเหลือท่านในกรณีที่ท่านมีรายได้จากธุรกิจ, มีสถานที่ให้เช่าอยู่ หรือเป็นพาร์ทเนอร์ชิป (VOLUNTEERS ARE NOT TRAINED TO ASSIST TAX PAYERS WITH BUSINESS, RENTAL, OR PARTNERSHIP INCOME)