ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 15 กันยายน 2561

กิจกรรม Thai Town Day Market

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สภาไทยทาวน์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและสมาคมชมรมองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสำนักงานทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม Thai Town Day Market ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ไทยทาวน์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบนถนน Hollywood และ Western โดยมีนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภาเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเขตที่ ๑๓ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นาย Adam Shiff ผู้แทน Assemblywoman Laura Friedman และผู้แทน Chair of Los Angeles County Board of Supervisors นาง Sheila Kuehl มาร่วมเปิดงาน และเดินชมบูธสินค้า และอาหารต่าง ๆ ภายในงาน

Thai Town Day Market เป็นตลาดกลางวันครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาไทยทาวน์ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนไทยนำสินค้าไทย อาหารไทย ของที่ระลึกต่าง ๆ มาแสดง และจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดวัน อาทิ การแสดงแห่กลองยาวจากเยาวชนไทยอเมริกันการแสดงดนตรีไทย การแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา การสาธิตการร้อยพวงมาลัยและแกะสลักผลไม้ ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสภาไทยทาวน์และอาสาสมัครผู้จัดงาน สมาคมองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนไทยและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thai Town Day Market ครั้งแรกจนประสบความสำเร็จอย่างมาก


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรมีประชาชนไทยในพื้นที่และใกล้เคียง เข้ารับบริการหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๑๘๓ รายการ บัตรประชาชน จำนวน ๓๙ รายการ นิติกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ทะเบียนราษฎร จำนวน ๔ รายการ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๒๐ ราย รวม ๒๕๑ รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมถึงเป็นเครือข่ายการประสานงานกิจกรรมด้านกงสุลในพื้นที่ต่อไป

ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับคณะกงสุลสัญจร ให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุนในกิจการร้านอาหารไทย โครงการ Thai Select สำหรับร้านอาหารไทย โดยประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย การเพิ่มช่องทางในการสร้างภาพลักษณ์ร้านไทย การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการพัฒนา/ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดซาคราเมนโตพุทธวนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซาคราเมนโตและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดพุทธออริกอน เมืองเทอร์เนอร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเทอร์เนอร์และที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ‭www.thaiconsulatela.org‬‬‬


กงสุลใหญ่ฯ รายงาน

ชุมชนไทยมีงานสำคัญในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ผมอยากกล่าวถึงคือ ๑. งานไทยทาวน์เดย์มาร์เก็ต (Thai Town Day Market) และ งานราตรีชาวใต้ ในวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสภาไทยทาวน์ สมาคมปักษ์ใต้ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) สมาคมต่าง ๆ ผู้สนับสนุนและอาสาสมัครทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการจัดทั้งสองงาน รวมทั้งไทยทาวน์เดย์มาร์เก็ตที่นายกสภาไทยทาวน์สามารถดึงคนรุ่นใหม่เข้าทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน (๒) การสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจนวดไทยและกองทุนฉุกเฉินฯ ของสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ วันที่ ๑๓ กันยายนและ (๓) ไทยแคเรียแฟร์เดย์ (Thai Career Fair Day) วันที่ ๒๓ กันยายน

ในโอกาสที่ผมจะครบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ก็อดไม่ได้ที่จะมองไปในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาไทยทาวน์ของชุมชนไทยในพื้นที่ลอสแอนเจลิสและอาจเป็นข้อคิดเห็นสำหรับเมืองอื่น ๆ ได้ด้วย เพราะมีผู้สนใจถามมา ผมขอเรียนว่า ไทยทาวน์ประสบความสำเร็จมากในการเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ซึ่งจริง ๆ แล้วร้านต่าง ๆ ก็ทำอาหารไทยขายคนไทยกันเองเป็นหลักแต่ก็มีลูกค้าคนอเมริกันและชาติต่าง ๆ ที่รู้จักและเป็นแฟนอาหารไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ไทยทาวน์และพื้นที่โดยรอบก็มีธุรกิจนวดไทยและสปาอยู่มาก สองธุรกิจนี้จึงเป็นสองกลุ่มใหญ่ที่สุดในไทยทาวน์แต่ก็มีธุรกิจที่คนไทยเป็นเจ้าของอยู่อีกหลายประเภทที่อาจจะยังไม่เป็นรู้จักกว้างขวางเท่าร้านอาหารและร้านนวด เช่น ธุรกิจขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ ทนายความ ตัดผม ขายหนังสือ สังฆภัณฑ์และล่าสุดโรงเรียนสอนนวดของคนไทยใกล้ไทยทาวน์ก็ได้รับอนุญาตให้เปิดรับสมัครทำการเรียนได้แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า คนไทยเป็น “เจ้าของที่” ในไทยทาวน์น้อยมาก การพัฒนาไทยทาวน์จึงมีสองประเด็นคือ (๑) การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยทาวน์และ (๒) แนวทางการพัฒนาไทยทาวน์ในอนาคต ในประเด็นแรก ชุมชนไทยนำโดยสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียร่วมกับสภาไทยทาวน์สนับสนุนโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ควรหารือเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการดึงดูดให้นักธุรกิจไทยทั้งในสหรัฐฯ และไทยอาจรวมถึงนักลงทุนชาติอื่นที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการค่อย ๆ ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กและใหญ่ หรืออาจหารือกันตั้งเป็นกองทุนเพื่อลงทุนร่วมกัน แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะราคาปรับตัวขึ้นพอสมควร แต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมก็ได้คุยกับผู้อาวุโสในชุมชนไทยท่านหนึ่งที่แสดงความสนใจลงทุนในไทยทาวน์ และในชุมชนไทยก็มีนักธุรกิจหรือคนเก่ง ๆ ที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อย การลงทุนนี้ก็ทำควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาไทยทาวน์ต่าง ๆ ที่กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ได้หารือไว้ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สำหรับประเด็นที่สอง คือแนวคิดการส่งเสริมให้ไทยทาวน์มีธุรกิจและกิจกรรมที่หลากหลายและน่าดึงดูดผู้มาเยือนมากยิ่งขึ้น อาทิ การทำ co-working space สำหรับเป็นสถานที่ให้คนรุ่นใหม่และนักธุรกิจสตาร์ทอัพ นักออกแบบสาขาต่าง ๆ รวมทั้งแอนนิเมเตอร์ ซึ่งมีคนไทยทำอยู่ในวงการฮอลลีวูด ใช้เป็นที่ทำงาน และเสนองานกับนักลงทุน venture capital โดยใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของไทยทาวน์ที่ใกล้ย่านฮอลลีวูดและระหว่างดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอาจเริ่มต้นจากร้านเดียวก่อนและสถานที่เดียวกันนี้ในเวลาเลิกงานสามารถปรับใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้ากีฬาหรือแฟชั่นที่ต้องการเจาะหรือทดลองตลาดสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่ เพราะยามค่ำคืนในไทยทาวน์ก็มีชีวิตกลางคืนที่น่าสนใจทั้งที่เป็นธุรกิจของคนไทยและคนเชื้อชาติอื่น ๆ ให้บริการคนกลางคืนและคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว นี่เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่ผมรับฟังจากคนไทยรุ่นใหม่ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายความคิดที่ชุมชนไทยหารือกันได้ครับ แน่นอนว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้องการผู้มีที่มีวิสัยทัศน์ เงินทุนและความตั้งใจจริง สรุปอนาคตของไทยทาวน์จึงน่าจะต่อยอดจากจุดแข็งคือ ธุรกิจอาหารและนวดไทยและอาจจะพัฒนาไปสู่ธุรกิจแห่งอนาคตคือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นได้ ขอเพียงเรามุ่งมั่น สามัคคี กล้าคิดและกล้าทำเพื่อแผ่นดินนี้ที่เราอยู่ แผ่นดินแม่ที่จากมาและชุมชนไทยในอเมริกาที่เรารักครับ

ฉบับนี้ร่ายมายาวพอสมควรแล้ว ผมขอจบด้วยการประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจนวดและการจัดการกองทุนฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งนับเป็นการริเริ่มกิจกรรมดี ๆ ของสมาคมนวดไทยฯ ลงทะเบียนได้ที่คุณวรนุช บุญประกอบ สมาคมนวดไทยฯ โทร. ๓๒๓ ๒๒๙ ๐๔๐๔ และ งาน Thai Career Fair Day ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ น.ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการทำงานระหว่างเยาวชนไทยรุ่นใหม่กับบริษัทชั้นนำและธนาคารไทยหลายบริษัท มีไก่ย่าง ข้าวเหนียว ส้มตำไว้ล่อใจล่อปากลูกหลานด้วยครับ งานนี้คงเป็นงานส่งท้ายของผมนะครับ จึงขอฝากเชิญชวนลูกหลานคนไทยและเพื่อนต่างชาติไปพบปะหารือเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับภาคเอกชนไทยระดับชั้นนำของประเทศกันครับ ลงทะเบียนได้ที่คุณอิสรีย์ พหรมโสภี สถานกงสุลใหญ่ฯ โทร. ๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๘ หรืออีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org


ขอบคุณครับ
ธานี แสงรัตน์
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑