ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 23 ธันวาคม 2560

จัดงานวิ่ง/เดินในโครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒๐๐ น. ชมรมรักษ์ธรรมร่วมกับสมาคมชมรมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียง จัดงานวิ่ง/เดินในโครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A." ระยะทาง ๕ กม. ที่สวนสาธารณะกริฟฟิธของนครลอสแอนเจลิส เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ ตูน บอดี้แสลม ตามโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ " และเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีของชมรมรักษ์ธรรมด้วย โดยมีกงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานและมีรองกงสุลใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมค้าระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

ภายในงานมีผู้แทนชุมชน สมาคม ชมรมต่าง ๆ ของพี่น้องชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสสนับสนุนเครื่องดื่ม ของว่างและอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน และได้รับยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

การจัดงานวิ่ง/เดินดังกล่าวนับเป็นการรวมตัวแสดงพลังครั้งสำคัญเพื่อการกุศลของคนไทยรุ่นใหม่และทุกเพศทุกวัยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียง


ภาพยนต์สารคดี The Journey...บันทึกการเดินทางถึงพ่อ เปิดฉายที่ลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.ชุมชนไทยและต่างประเทศพร้อมด้วยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ภริยากงสุลใหญ่ฯ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานแนะนำภาพยนตร์สารคดี “The Journey” บันทึกการเดินทางถึงพ่อ ณ Los Angeles Film School นครลอสแอนเจลิส กำกับโดย โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙ ผ่านภาพยนตร์สารคดีครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งทำการเปิดฉายให้ชม ๒ รอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในนครลอสแอนเจลิสในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รอบเวลา ๑๘.๓๐ น. และ ๒๐.๓๐ น.

The Journey เป็นภาพยนต์สารคดี รวบรวมเรื่องราวการเดินทางของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นับแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๙๔ เล่าผ่านพระราชหัตถเลขาและไปรษณียบัตร รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ วิดีทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เคยถวายงานพระองค์ จากเมื่อครั้งเสด็จประทับและศึกษา ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งเดินทางมาถึงประเทศไทย เนื้อหาในภาพยนตร์จึงมีทั้งบรรยากาศในสถานที่จริง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ พระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยาก และบทสัมภาษณ์ผู้ทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ทำให้เข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวในนามชุมชนไทยขอบคุณอย่างสูงคุณมนัสนันท์ พันเลิศวงศ์ สกุล นายลีซองดร์ ไซไรดารีส บุตรชายของนายเกลย์อง เซไรดารีส อดีตครูที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการผลิตและทีมงานภาพยนตร์สารคดี "The Journey” ทีมงานและบริษัท ไทยเบฟ (มหาชน) จำกัดที่สนับสนุนการสร้างภาพยนต์สารคดีเรื่องนี้ และแขกผู้เข้าร่วมภาพยนตร์ในครั้งนี้

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงเป็นแสงสว่างนำทางให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และทรงพระราชทานปรัชญา หลักการ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโดยช่วงเวลาที่พระองค์ที่ทรงใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาคือ ช่วงที่ทรงพระเยาว์และพำนักที่สวิตเซอร์แลนด์

งานแนะนำภาพยนต์ ได้รับเกียรติจากนาย Peter Hafner รักษาการกงสุลสวิตเซอร์แลนด์ นาย David Li (Manager Planning and Analysis) ผู้สื่อข่าวจาก HBO นางสาว Julia Tsai (TV Producer) และประชาชนไทยและต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพยนต์ในครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐ คน

ภายหลังการชมภาพยนตร์ทางผู้จัดเปิดให้ผู้ชมได้พบกับคุณมนัสนันท์ฯ และนายลีซองดร์ ไซไรดารีส เพื่อซักถามเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สารคดี The Journey บันทึกการเดินทาง...ถึงพ่อ ด้วย

ที่นิวยอร์ก จะเปิดฉายให้ชมฟรีเช่นเดียวกัน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ Landmark Sunshine Cinema (143 E. Houston St., New York, NY 10002) ๒ รอบ ๑๙.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. ขอรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีได้ที่ thejourneydocumentaryNY@gmail.com