ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 17 พฤศจิกายน 2555

นายปฏิวัติ นนทะนำ นายกสมาคมไทยลาสเวกัสกล่าวว่า สมาคมไทยลาสเวกัสพร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช “วันพ่อแห่งชาติ”ขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีกำหนดการดังนี้

ในภาคเช้ามีพิธีทางพระศาสนาที่วัดทองธรรมชาติ เวลา 10.30 น. นายกสมาคมไทยลาสเวกัสพร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยและพุทธศาสนิกชน ไหว้พระ รับศีล พิธีวางพานพุ่ม เครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พสกนิกรชาวไทยร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา11.00นพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชนใส่บาตร ถวายภัตตาหารเพล เจริญจิตภาวนา ถวายป็นพระราชกุศล

ในภาคค่ำมีพิธีที่ห้องเนวาด้าบอลล์รูม โรงแรมโกลด์ โคสท์ คาสิโน เวลา 19.00 น. - 01.00 น. สมาคมไทยลาสเวกัสจัดงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เนวาด้า บอลล์รูม โรงแรมโกลด์ โคสท์ คาสิโน โดยได้เรียนเชิญ นายเจษฏา กตเวทิน กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธี มีนักร้องรับเชิญจากลอสแองเจลิส วง“The Hot Peppers” ผุสดี เอื้อเฟื้อ รุ่งพิรุณ เมธารมณ์ พราวตา ดาราเรือง และลาสเวกัส อ้อย(นุชรีย์) ติ๊ดตี่ สีสมุทร แจ๋วแว๋ว อารยา(คอง)และหมูเวกัส รังสรรค์ความบันเทิง สมาคมไทยลาสเวกัส มีความยินดีขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกท่านร่วมพิธีทางพระศาสนาและร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ปฏิวัติ 702-234-3127และวิชิต 702-624-6455

ทั้งนี้สมาคมไทยลาสเวกัสได้เปลี่ยนชื่อในภาคภาษาอังกฤษจาก “Thai Las Vegas Association, USA” เป็น “Thai Association of Las Vegas, Southern Nevada”


คณะกรรมการอำนวยการกอล์ฟถ้วยพระราชทานคิงส์คัพปี 2012-2013 ประกาศรับสมัครประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟคิงส์คัพครั้งที่ 24 ปี 2014 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2012 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร1) เป็นคนไทยที่ไม่มีประวัติเสียหาย 2) ควรจะเป็นนักกอล์ฟ คุณสมบัติพิเศษ 1) นายกสมาคมฯ หรือชมรมฯ กอล์ฟไทยฯ (อดีตและปัจจุบัน) 2) กรรมการสมาคมฯ หรือชมรมฯ กอล์ฟไทยฯ (อดีตและปัจจุบัน) 3) นักกอล์ฟที่เป็นนายกสมาคมฯ หรือชมรมฯ ของคนไทยฯ (อดีตและปัจจุบัน) หากมีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งท่าน คณะกรรมการอำนวยการฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งท่านมาเป็นประธานฯ ปี 2014 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครหลังจากหมดเขตรับสมัคร คณะกรรมการอำนวยการฯ จะดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมมาเป็น ประธานจัดกอล์ฟคิงส์คัพครั้งที่ 24 ของปี 2014 ต่อไป ประธานจัดการแข่งขันฯ ควรที่จะจัดหาสถานจัดการแข่งขันฯ และสถานที่จัดเลี้ยงให้อยู่ในรัศมีประมาน 100 ไมล์จาก Downtown Los Angeles

สมัครได้ที่ อลิสา เอี่ยมโอฬาร kingscup16@yahoo.com หรือโทร. 714-841-2403