ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 28 กรกฎาคม 2555
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของนครลอสแอนเจลิสว่า มีคนไทยชื่อนายจิรายุ บุญลือ ล้มหมดสติที่ใจกลางนครลอสแอนเจลิส บริเวณถนน South San Pedro ตัดกับถนน Boyd และถูกนำตัวส่ง LA Country Medical Center เพื่อตรวจรักษา และพบว่า สมองของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก คนไข้ไม่สามารถสื่อสารหรือเคลื่อนไหวได้ และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป โรงพยาบาล LA Country Medical Center จึงขอความร่วมมือสถานกงสุลใหญ่ ฯ ตามหาญาติที่ประเทศไทยเพื่อขอทราบการตัดสินใจที่จะดำเนินการกับผู้ป่วยรายนี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลของนายจิรายุฯ แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดของนายจิรายุฯ ได้ รวมทั้งได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามหาญาติของนายจิรายุฯ ที่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งแล้ว แต่โดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน และทางโรงพยาบาลแจ้งว่า สมองของคนไข้ได้รับการกระเทือนมาก หากไม่สามารถติดตามหาญาติของนายจิรายุฯ ได้

โรงพยาบาลอาจตัดสินใจดึงเครื่องช่วยหายใจออกจากทางเดินหายใจของนายจิรายุฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกฉบับโปรดประชาสัมพันธ์เพื่อหาญาติหรือเพื่อนฝูงที่รู้จักกับนายจิรายุฯ ให้ติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรกสุดด้วย