ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 27 กรกฎาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจรและร่วมกับองค์กรพันธมิตรให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ชุมชนไทยในยูท่าห์และมลรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองออกเดน มลรัฐยูทาห์ โดยมีคนไทยทั้งในยูทาห์ และมลรัฐใกล้เคียง ได้แก่ ไอดาโอ มอนทานา และไวโอมิง เข้ารับบริการรวม 159 รายการ แบ่งเป็น หนังสือเดินทาง 126 รายการ บัตรประจำตัวประชาชน 29 รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร 4 รายการ

นอกจากการให้บริการงานเอกสารข้างต้นแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยคุณนงเยาว์ ส. วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ชุมชนไทยด้วย โดยมีผู้รับบริการกว่า 70 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดชัยมงคลวรารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ รวมทั้งสมาคมชาวไทยในรัฐยูท่าห์ (Thai Association in Utah) และสมาชิก ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมเป็นอาสาสมัครกงสุลสัญจรเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถตูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรและสำรองนัดหมายทำหนังสือเดินได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org/


กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ 39

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน Lotus Festival ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทน Los Angeles Department of Recreation and Parks ประธานและทีมงานองค์กร LA Lotus Festival Inc. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส นายกและสมาชิกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิส คณะครูและนักแสดงนาฏศิลป์จากวัดไทย ทีมนวดไทย ทีมแกะสลักผักผลไม้ ทีมตะกร้อ และศิลปินไทย เป็นต้น

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของฝ่ายสหรัฐฯ ตลอดจนความทุ่มเทและสามัคคีของสมาคมและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งาน Lotus Festival ครั้งที่ 39 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับมอบภาพวาดทิวทัศน์ของ Echo Park Lake จากนายสุรเชษฐ์ จริงจิตร ศิลปินชาวไทย ไว้เป็นที่ระลึก


กงสุลใหญ่ฯ ให้ Thai Soccer League USA เข้าพบ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ Thai Soccer League USA (TSL) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อรายงานผลสำเร็จของกิจกรรมที่จัดในปีที่ผ่านมา เช่นฟุตบอลลีก ปีที่สามของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส และคลีนิคสอนฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยชุมชนไทย หรือ Thai Community Cup ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยผู้มีใจรักกีฬาฟุตบอลในรัฐต่างๆ ซึ่งในปีนี้ จะมีทีม 8 ทีมเข้าร่วม โดยมี 4 ทีมจากนครลอสแอนเจลิส และที่เหลือจากเมืองซานฟรานซิสโก นครชิคาโก เมืองลาสเวกัส รวมทั้งทีมผสมรัฐฟลอริด้ากับเท็กซัส

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทยของ TSL ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างชุมชนไทยในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน Thai Community Cup ครั้งที่ 4 ด้วย