ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 28 เมษายน 2555

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้จัดทุนพิเศษจำนวน $2,000 เพื่อช่วยเด็กไทยที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำ เพื่อช่วยในการจ่ายค่าเล่าเรียน โดยส่งใบสมัครจะต้องส่งมาถึงภายในวันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2555 กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด ไปที่ programs@thaisocal.org หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่: Thai Association of Southern California (Scholarship Application) PO BOX 16034 Irvine, CA 92623 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ทาง TASC website at http://www.thaisocal.org/scholarship, หรือ E-mailing programs@thaisocal.org


Southern California Edison ขอให้ลูกค้า โทรศัพท์ติดต่อ 811 ก่อนเริ่มโครงการขุดเจาะ การทราบว่ามีอะไรอยู่ใต้ดินจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและไฟฟ้าดับได้ บริษัท SCE ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าของเราตระหนักถึง ความปลอดภัย ในปีที่แล้ว อุบัติเหตุจากการขุดเจาะมีจำนวนลดลง 18% คุณเมสส์เนอร์กล่าวเสริมว่า

“เราหวังว่าจะเห็นอุบัติเหตุจากการขุดเจาะมีจำนวนลดลงไปเรื่อย ๆ โดยอาศัยมาตรการความปลอดภัยง่าย ๆ เช่น การโทรศัพท์ติดต่อ 811 ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นโครงการขุดเจาะ”

ความลึกของสายไฟฟ้าใต้ดินมีความแตกต่างกันไป และอาจมีสายไฟจำนวนมากฝังอยู่ในบริเวณเดียวกัน แม้กระทั่งการทำสวนทั่ว ๆ ไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ว่าคุณจะลงมือทำเองหรือจ้างช่างมืออาชีพมาทำให้ SCE ขอให้คุณโทรศัพท์ติดต่อ 811 ซึ่งเป็นบริการฟรีเพื่อขอรับข้อมูลที่จำเป็นก่อนที่จะลงมือทำโครงการของคุณ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ 811 และเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย กรุณาไปที่ เว็บไซต์ www.sce.com/safety