ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 27 สิงหาคม 2559

การให้บริการกงสุลสัญจรในงาน Thai Festival Seattle 2016 ณ เมืองซีแอตเติ้ล

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะจัดบริการกงสุลสัญจรในงาน Thai Festival Seattle 2016 ณ เมืองซีแอตเติ้ล ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

๑.บริการกงสุลสัญจรจะมีขึ้นในบริเวณงาน Thai Festival Seattle 2016 ซึ่งจะจัดที่ North Seattle College ที่อยู่ 9600 College Way N, Seattle, WA 98103 (บริเวณ North Parking ใกล้กับ Child Development Center)

๒.บริการกงสุลสัญจรจะจัดที่ห้อง IB1307 ชั้น ๓ อาคาร Instruction Building ของ North Seattle College

๓.ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดกงสุลสัญจรได้ตามรายละเอียดในแผนที่ หากมีข้อสงสัยเรื่องการเดินทางและสถานที่ สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ที่

(๑) ก่อนวันจัดกงสุลสัญจร โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ต่อ ๒๒๗

(๒) ในวันที่จัดกงสุลสัญจร โทรศัพท์ ๒๐๖ – ๖๖๐๔๖๖๙ และ ๓๒๓ – ๕๘๐๔๒๒๒