ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 27 กันยายน 2557
เยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นาย Pedro Ramirez ผู้อำนวยการศูนย์ Multicultural Health Awareness and Prevention Center แห่งโรงพยาบาล St. Vincent Medical Center นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในโอกาสดังกล่าวได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนมาโดยตลอดสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งปฎิทินกำหนดการจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนและบริการนิติกรณ์แก่ชุมชนไทยประจำปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2558) ดังนี้

22-23 พ.ย. 2014 วัดอตัมมยตาราม ATAMMAYATARAM BUDDHIST MONASERRY 19301 176 th Ave. NE. Woodinville, WA 98072 Tel. (425) 481- 6640 Fax. (425) 481 - 2142 http://www.atamma.org E-mail: ritthi@yahoo.com

13-14 ธันวาคม 2014 วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก WAT BUDDHAPRADEEP OF SAN FRANCISCO 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066 Tel (650) 615-9528 Fax. (650) 742-6657 www.watthaisf.org, ww.watbuddhapradeep.org E –mail: buddhapradeep2002@yahoo.com

31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2015 วัดธรรมคุณาราม Wat Dhammagunaram 644 E Gordon Ave. Layton, UT 84041-2740 Tel. 801-941-0336

21-22 กุมภาพันธ์ 2015 วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, HI 96782-3342 Tel. (808) 456 4176, Fax (808) 455-1808 E-mail: watpearl@pixi.com

21-22 มีนาคม 2015 วัดศรีเจริญธรรม 5929, Duncan Dr, Las Vegas, NV 80108 Tel. (702) 839-0268 Fax. (702) 684-7728

11-12 เมษายน 2015 วัดพุทธวราราม 4801 Julian Street, Denver, Co. 80221-1122 Tel. (303)433-1826 Fax. (303)964-9924

9-10 พฤษภาคม 2015 วัดพุทธานุสรณ์ 36054 Niles BLVD, Fremont, CA 94536 Tel. (510) 790 2294 Fax. (510) 796 9043 E-mail: buddhanusorn@hotmail.com

13-14 มิถุนายน 2015 วัดธรรมภาวนา 738 W 72 ND Ave, Anchorage, AK 99518 Tel. (907) 344-9994 Fax. (907) 5222969

27-28 มิถุนายน 2015 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม 4401 South 360Th St.,Auburn, WA 98001-9320 Tel. 206-4553377

25-26 กรกฎาคม 2015 วัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703-2221 Tel. (510) 849 3419 Fax. (510) 466 3957 E-mail: watmongkol@hotmail.com

8-9 สิงหาคม 2015 วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave.,Waddell, AZ 85355 Tel. (623) 935-2276 Fax (623) 935-1174 E-mail: watprom@hotmail.com

5-6 กันยายน 2015 วัดสาคราเมนโตพุทธวราราม 151 South Avenue., Sacramento, CA 95838 Tel 916.925.1579 www.watsacramento.org

19-20 กันยายน 2015 วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane,Turner, OR 97392 Tel. (503) 391-9866 Fax. (503) 391 9807 E-mail: ssingthong@yahoo.com