ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 24 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง แจ้งผลการจัดงานเริงลีลาศร้องเพลงอมตะการกุศล
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของชุมชนไทยฯ

ตามที่กลุ่มคนรักเสียงเพลงสุนทราภรณ์ร่วมกับมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดงานเริงลีลาศร้องเพลงอมตะการกุศล และการประกวดร้องเพลงอมตะสุนทราภรณ์ประเภทสมัครเล่น ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ Elks Lodge 1040 Pico Blvd. Santa Monica, Ca 90405 มีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 4,500 เหรียญทางวัดพุทธิชิโนฮิลส์ได้รับมอบไปแล้ว จึงขอขอบคุณมายังผู้ให้การอุปถัมภ์ทางด้าน อาหาร เครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล ของรางวัล Raffle นักร้องเพลงเต้นรำอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมร้องเพลงบริจาค ผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานจนงานได้รับความสำเร็จด้วยดี จึงเรียนมายังท่านบรรณาธิการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
รัมภา มหากายี
ประธานจัดงานเริงลีลาศฯ

นายสมชาย ไทยทัน
ฝ่ายประสานงานและรวบรวมข้อมูล
ประกวดร้องเพลงอมตะสุนทราภรณ์ประเภทสมัครเล่น 3 รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศคุณโจแอว Levesque ในเพลงขอรักคืน
2.รางวัลรองอันดับหนึ่ง คุณนพดล ลวิตรังสิมาในเพลงฟ้าแดง
3.รางวัลรองอันสองคุณพยนต์ (จ่าโป๋) ทรงไตรย์ ในเพลงรัศมีเฉิดโฉม
นักร้องการกุศลยอดเยี่ยมจำนวน 4 รางวัล

อันดับหนึ่ง คุณหมู บริบูรณ์รัตนา
อันดับสอง คุณกีรนา (คุณติ๋ม)
อันดับสามเพลงคู่คุณศุภลักษณ์ สาตรักษ์ และคุณวีระ สาตรักษ์
ขวัญใจการกุศลยอดเยี่ยม (ได้รับพวงมาลัยมากที่สุด) คุณแซนดี้ ศรีสุข