ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 28 มีนาคม 2558

ฉบับนี้มีภาพข่าวของ สถานกงสุลไทย แอล.เอ. มาให้ชมกันครับ