ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 26 กรกฎาคม 2557

กระทรวงวัฒนธรรมของไทยจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม นี้ คัดเลือกวัดไทยแอลเอ เป็นองค์กรผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยในต่างประเทศ เข้ารับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เป็น 1 ใน 2 วัดใน ต่างแดนที่ได้รับการคัดเลือก หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เดินทางกลับไทยไปรับเอง กำหนดเดินทางวันที่ 27 ก.ค. นี้

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอลเอ ได้เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติที่เมืองไทยของทุกๆ ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เพื่อเข้ารับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“ปีนี้วัดไทยฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เป็น 1 ใน 2 วัดในต่าง ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก วัดที่ได้รับการคัดเลือกอีกวัดหนึ่งอยู่ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะเดินทางไปรับด้วยตัวเอง โดยจะเดินทางโดย สายการบินไทยวันที่ 27 กรกฎาคม นี้ โดยมี พระไชยา ปริปุณโณ เป็นพระติดตาม อาตมาดีใจมากเพราะวัด ไทยเราเปิดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ปี 2517 มีผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้ามาเรียนในแต่ละปี ไม่ต่ำว่า 200 คน ทั้งภาคปกติและฤดูร้อน การได้รับการคัดเลือกเข้ารับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในปีนี้ นับเป็น กำลังใจให้บุคลากรของวัดมีกำลังใจทุ่มเททำงานมากยิ่งขึ้น....” ท่านเริ่มกล่าว

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ เอง คณะครูอาสาฯ ภาคฤดูร้อน จากครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย และเพื่อนๆ ครู ได้พร้อมใจกันจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ขึ้นมาเพื่อน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านภาษาไทยกระตุ้นให้เด็กไทยที่เกิดในต่างแดนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยประสบการณ์ตรง กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 นี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

“อาตมาขอเชิญท่านผู้ปกครอง กรุณาให้บุตรธิดาแต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดที่สุภาพเรียบร้อย ไปร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว และขอความร่วมมือนำอาหาร (Pot Luck) ตามที่สะดวกไปเลี้ยงเด็กๆ และรับประทานร่วมกัน เป็นการพบปะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปกครองและคณะครูอาสาฯ พร้อมทั้งอยู่ชมการแสดงของลูกหลานด้วย”