ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 8 กุมภาพันธ์ 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเข้าร่วม Thailand Digital Valley Roadshow ที่นครซานฟรานซิสโกและนครซีแอตเติ้ล

เมื่อวันที่ 14 – 22 มกราคม 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และภริยา พร้อมด้วย น.ส. อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัด ดศ. ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วม Thailand Digital Valley Roadshow ที่นครซานฟรานซิสโกและนครซีแอตเติ้ล เพื่อหาลู่ทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์การลงทุนใน Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand : EECd) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

ในระหว่างการเยือน รัฐมนตรีว่าการฯ ปลัด ดศ. เอกอัครราชทูตฯ กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Plug and Play, Seagate Technology, Facebook, CISCO, Amazon และ Microsoft ตลอดจนพบปะกับชุมชนไทย โดยเฉพาะนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัย Stanford (รัฐแคลิฟอร์เนีย) มหาวิทยาลัย Washington (รัฐวอชิงตัน) คนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทชั้นนำทั้งในนครซานฟรานซิสโกและนครซีแอตเติ้ล และผู้แทนสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน (Thai Association of Washington State – TAWA)


เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือหน่วยงานภาครัฐนครซีแอตเติ้ล

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาง Shefali Ranganathan รองนายกเทศมนตรีนครซีแอตเติ้ลด้านต่างประเทศ เพื่อหารือเรื่องการเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสด้านการลงทุนในประเทศไทยและในนครซีแอตเติ้ล โดยเฉพาะในสาขาดิจิทัล พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนครซีแอตเติ้ล

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าพบนาย Brian McGowan, CEO สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนพื้นที่ซีแอตเติ้ล (Greater Seattle Partners – GSP) เพื่อหารือเรื่องการเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของนครซีแอตเติ้ล โอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาทิ การนำคณะนักธุรกิจรัฐวอชิงตันเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอนาคต


เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องบินของบริษัท Boeing

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องบินของบริษัท Boeing ที่เมือง Everett รัฐวอชิงตัน และพบหารือกับผู้บริหาร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติและผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร Boeing แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย ทั้งในด้านการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขปัญหามาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทย


กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมยินดีกับประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในงานแถลงข่าวการรับตำแหน่งประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ของนางรอสลิน ปัทมคันธิน (วาระ 2 ปี จนถึงปี 2565) สืบแทนนางยุพินพักตร์ เตโชภาส โดยมีทีมงานหอการค้าไทยอเมริกันฯ และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วม

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับนางรอสลิน และขอบคุณการทำงานของนางยุพินพักตร์ โดยขอให้หอการค้าไทยอเมริกันฯ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและภาคธุรกิจไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนเพิ่มพูนความร่วมมือกับชุมชนชาติอื่น ๆ ต่อไป


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธานสมาคมสตรีอาเซียนประจำปี 2020 The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธานสมาคมสตรีอาเซียน The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30 คน

นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับมอบตำแหน่งประธานสมาคมสตรีอาเซียน ประจำปี ค.ศ. 2020 จากนาง Catherine Amon Cruz ภริยากงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ ณ นครลอสแอนเจลิส

ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ ประจำปี ค.ศ. 2019 โดยในโอกาสนี้ นางกมลภัทรฯ ได้กล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ รวมทั้งเจตนารมย์ของตนในการสานต่อภารกิจการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของประเทศสมาชิกอาเซียนในนครลอสแอนเจลิส รวมทั้งร่วมกันเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้รู้จักด้วย นอกจากนี้ นางกมลภัทรฯ ยังได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหารือและเสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ในปี ค.ศ. 2020 เช่น การจัดงาน Charity Lunch การออกร้านขายอาหารและสินค้าเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับองค์กรท้องถิ่น การจัดงานกีฬาประจำปี เป็นต้น

สมาคมสตรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในนครลอสแอนเจลิส และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของอาเซียนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนกันในแต่ละปีเพื่อทำหน้าที่ประธานสมาคมฯ และเลขานุการ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ


สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยเข้าร่วมขบวนพาเหรดมังกรทองฉลองเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานขบวนพาเหรดมังกรทอง (Golden Dragon Parade) ครั้งที่ 121 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ในโอกาสนี้ นางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเฉลิมฉลองการเริ่มปีนักษัตรใหม่ และเข้าร่วมขบวนพาเหรดในนามชุมชนไทยด้วย

งานขบวนพาเหรดมังกรทองเป็นงานขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสซึ่งปัจจุบันมีนาย Chester Chong เป็นประธาน โดยมีจุดประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิสด้วย โดยปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 121 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนพหุเชื้อชาติในนครลอสแอนเจลิส

การจัดงานดังกล่าวในปีนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ อาทิ นาง Judy Chu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่เขตไทยทาวน์บนถนนฮอลลีวูด นาง Kathryn Barger สมาชิกสภาที่ปรึกษา นครลอสแอนเจลิส เขต 5 นาง Hilda Solis สมาชิกสภาที่ปรึกษา นครลอสแอนเจลิส เขต 1 บุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ ตลอดจนตัวแทนชุมชนไทยจากสมาคมและชมรมต่าง ๆ ที่ได้แสดงพลังในการจัดขบวนพาเหรดในนาม “Thai Community” โดยได้นำเอาเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทย เครื่องดนตรีไทย และมวยไทย มาร่วมแสดงในงานด้วย ทั้งนี้ ชุมชนไทยได้ให้การสนับสนุนการจัดพาเหรดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชุมชนไทยและชุมชนจีน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่จะจัดขึ้น ณ ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ด้วย