ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 22 กันยายน 2561

กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space) และพบหารือกับ Accelerator ที่ซิลิคอน บีช

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๑ นาย Norman Arikawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการค้า ท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ได้จัดให้กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ไปเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space) สาขาเมือง Santa Monica (Silicon Beach) ในนครลอสแอนเจลิส และพบหารือกับนาย Mike Miller ผู้บริหารบริษัท Wild Horse Labs (International Accelerator) ในนครลอสแอนเจลิส สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. การเยี่ยมชมบริษัท Cross Campus (Co-working space)

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ ให้บริการ co-working space สำหรับสมาชิก เปิด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงที่นั่งทำงานร่วมกัน สำนักงานขนาดเล็กให้เช่า ห้องประชุม บริการของว่าง/เครื่องดื่ม และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบัน มี ๔ สาขาในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ ๑) ย่านดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิส ๒) เมืองพาซาดีนา (Old Pasadena) ๓) เมืองซานตามอนิกาและ ๔) ย่านเซาธ์เบย์ เมืองเอลเซกันโดและมีเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) หลายแห่ง

บริษัทสาขานี้ตั้งอยู่ในย่านซิลิคอนบีช (คือ บริเวณชายฝั่งทะเลตอนใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของท่าอากาศยานลอสแอนเจลิส (LAX) ไปจนถึงภูเขาในเขตเมืองซานตามอนิกา) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านแฟชั่นและศิลปะ (เช่น สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน) สุขภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ในขณะที่สมาชิกที่สาขาอื่น ๆ เช่น สาขา Old Pasadena ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนสาขาเซาธ์เบย์เป็นด้านการบินเพราะใกล้ท่าอากาศยาน เป็นต้น

๒. การหารือกับบริษัท Wild Horse Labs. (International Accelerator)

นาย Miller กล่าวแนะนำบริษัทฯ ว่า ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยให้สตาร์ทอัพต่างประเทศที่มีสินค้าและรูปแบบการทำธุรกิจแล้ว ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประสบการณ์ทำงานกับรัฐบาลและสตาร์ทอัพจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ฮังการี เคนยา กานา และเอธิโอเปีย มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดประชุมระหว่าง venture capitals (องค์กรที่ร่วมลงทุนและรับความเสี่ยงกับสตาร์ทอัพ) จากสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ และการจัด Boot Camp (การฝึกอบรมแบบเข้มข้น) ให้บริษัทสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในยุโรปตะวันออกและแอฟริกา ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดในสหรัฐฯ และสร้างเครือข่ายกับ บริษัทสหรัฐฯ เป็น

ปลายปีนี้ บริษัท Wild Horse Labs ร่วมกับ Economic Development and Corporate Training (EDCT) Foundation ซึ่งเป็น incubator ที่ไม่แสวงหากำไรในเมืองซานเบอร์นาดิโนทางตะวันออกของนครลอสแอนเจลิส จะเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ ขนาด ๒๐,๐๐๐ ตารางฟุต ที่เมืองซานเบอร์นาดิโน โดยจะเป็นทั้ง co-working space incubator และ International Accelerator ที่มีบริการการอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ 3D Printing Lab / International Trade office / Foreign Trade Zone (FTZ) / เครือข่ายกับสื่อมวลชน/กิจกรรมฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สนใจจะมีความร่วมมือกับประเทศไทยด้วย ซึ่งจะได้ประสานกับทีมประเทศไทยในรายละเอียดต่อไป


สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ จัดการสัมมนา "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข" และ “กองทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดการสัมมนาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใน ๒ หัวข้อ คือ ๑) "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข" มีวิทยากร คือ คุณชุติกานต์ ฮูเวอร์ และ ๒) “กองทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ” มีวิทยากร คือ คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการบริหารจัดการและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการนวดไทย นายจ้างและพนักงานนวดไทย มีผู้เข้าร่วมกว่า ๖๕ คน และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมียอดการรับชมกว่า ๓,๖๐๐ ครั้ง

นางกนิษฐา เพอไรดา อดีตนายกสมาคมนวดไทยฯ เสนอแนวความคิดจัดทำประกันชีวิตและทุพพลภาพแก่สมาชิกสมาคมนวดไทยฯ กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยจะมีผลคุ้มครองสมาชิกปัจจุบันและอนาคตแบบปีต่อปี และเก็บเบี้ยประกันผ่านค่าสมัครสมาชิก ซึ่งจากการทำงานมาสองปีพบว่าสมาคมนวดไทยฯ มีการสะสมเงินอยู่กว่า ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ จะยังมีเพียงพอสำหรับการให้บริการสมาชิกเช่นที่ผ่านมา หากประสบความสำเร็จในการทำเรื่องประกันภัยสมาคมนวดไทยฯ จะเป็นสมาคมของชุมชนไทยสมาคมแรกที่มีสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานว่า ธุรกิจนวดไทยมีความสำคัญ เพราะเป็นอาชีพหลักหนึ่งในสองของชุมชนขาวไทยในสหรัฐฯ เพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนในการประกอบอาชีพมาก สมาคมนวดไทยฯ มีความเข้มแข็งโดยได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ผลักดันทำงานกับหลายภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมีความคิดริเริ่มโดยเฉพาะการทำสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกนี้ถือเป็นนวัตกรรมของขององค์กรชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนบุตรหลานของชุมชนไทยเข้าร่วมงาน Thai Career Fair ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสมัครงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลด้านงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

การสัมมนาในหัวข้อที่ ๑ กล่าวถึง (๑) ระบบการทำงานของร้าน ได้แก่ การสำรวจตลาด การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้าหลังการขาย (๒) การทำการตลาดของร้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของร้าน การสร้างเอกลักษณ์ด้านบริการให้ต่างจากคู่แข่ง การดูแลลูกค้าและสวัสดิภาพของพนักงาน (๓) การบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ ผังองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน (๔) กลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การทำโปรโมชั่น การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มราคา กลยุทธ์การแข่งขัน (๕) การแก้ปัญหาขาดแคลนลูกจ้าง เป็นต้น

ในหัวข้อที่ ๒ กองทุนฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท ทิพยประกันภัยฯ โดยค่าสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน ๓๐ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน สมาคมฯ จะนำไปซื้อประกันภัยและได้รับวงเงินคุ้มครอง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะขยายไปยังกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียภายในปีหน้านี้

คุณคิด ฉัตรประภา ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยฯ กล่าวถึงร่างกฎหมาย Senate Bill 1480 เกี่ยวกับการยกเลิกสอบ Massage & Bodywork Licensing Examination (MBLEx) เป็นเวลา ๒ ปี ซึ่งขณะนี้รอการลงนามของผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ผู้สนใจชมวีดีโอการสัมมนาย้อนหลังได้ทางเฟซบุคของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ ‭https://www.facebook.com/thaiconsulatela/‬ หรือหากสนใจเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดที่ ‭http://www.nuadthaiandspausa.org/‬‬‬