ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 3 พฤศจิกายน 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๑๐๘ ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย

ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๑๐๘ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ถวายสักการะ และนำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหน่วยงานภาคเอกชนกว่า ๒๒ หน่วยงานร่วมวางพวงมาลา มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ กว่า ๒๐๐ คน

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมถวายสักการะ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นอกจากผู้เข้าร่วมจากสมาคมชมรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีนักเรียนและเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์และทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้พัฒนาในด้านสำคัญๆ