ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 12 มกราคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐเนวาดาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ กงสุลสัญจร ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา

กำหนดการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ ๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ และวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108 โทรศัพท์ (๗๐๒) ๘๓๙-๐๒๖๘

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล และ(๕) ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายโดยองค์กร Asian Americans Advancing Justice, Los Angeles โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๑. ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป)

ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

• โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดศรีเจริญธรรมได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว

และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์

ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)

๒. ในระหว่างการให้บริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ Asian Americans Advancing Justice: AAAJ จัดให้บริการรับปรึกษาข้อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเข้าเมือง (Immigration Laws) ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านที่สนใจต้องการปรึกษาข้อกฎหมายสามารถติดต่อทำนัดหมายได้ที่อีเมล์ siriruk.r@thaiconsulatela.org

และโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณศิริรักษ์ หรือคุณณัฐพงศ์ที่เบอร์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖