ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 4 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจิลิส ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The 6th Young Artists Talent Art Exhibition” ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของนักศึกษาจำนวน 10 คน โดยผลงานศิลปะดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์ศิลปะชั้นนำของไทยจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2558


การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการแสดงผลงานระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการที่ 6 เมษายน 2558) ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส