ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 7 ตุลาคม 2560

การมอบทุนสนับสนุนการส่งเสริมดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ร้อยโทหญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ มอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles-UCLA) ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี ดร. สุพีนา แอดเลอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการงานส่งเสริมดนตรีไทยใน UCLA ภาควิชาดนตรี เป็นผู้รับมอบทุนสนับสนุน โดย ดร. แอดเลอร์ จะนำไปใช้เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเผยแพร่วิชาดนตรีไทยในภาควิชา Ethnomusicology ณ มหาวิทยาลัย UCLA ที่ผ่านมา การเปิดสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัย UCLA มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย UCLA มีนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากชุมชนไทยจากหลายมลรัฐที่สนับสนุนการจัดงานและร่วมนำเยาวชนมาร่วมแสดงดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัย UCLA

เครื่องดนตรีไทยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากนักศึกษาชาวต่างชาติและจากเยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เห็นได้ชัดจากการที่มีโอกาสไปเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการสอนภาคปฏิบัติในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัย UCLA ได้พบกับศาสตราจาร์ เฮเลน รีส์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ จึงเข้าใจดีว่า การเผยแพร่วิชาดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เพราะมีผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านดนตรีไทยทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ อีกทั้ง ความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยผ่านทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยอยู่เป็นจำนวนมาก กงสุลกรรภิรมย์ฯ กล่าวเนื่องในโอกาสเป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้


เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา พร้อมด้วย ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล นายศรัณยู อัมพาตระการ กงสุล นายชัลวาล หรยางกูร กงสุล นางสายใจ ศรีบุญรอด กงุสล พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ อาทิ นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมไทยนิวเยียร์สงกรานต์ฯ นางกริยา หิรัญพลกุล นางจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย นางรุจิราภา พัฒนะ สื่อมวลชนท้องถิ่น นายคิด ฉัตรประภาชัย นายตำรวจ Los Angeles County Sheriff’s Department และคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความสามัคคี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โอกาสนี้ ชุมชนไทยได้เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน


การสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์ เมือง Whittier

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แบบดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฎิ์ เมือง Whittier โดยกงสุลกนกพร ควรคิด ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นวิทยากรสาธิต และมีคนไทยในพื้นที่ใกล้เคียง กว่า ๒๐ คน เข้าร่วมรับชมการสาธิตและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์