ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 12 สิงหาคม 2560

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๗.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคม ชมรม หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย พร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ

เวลา ๑๗.๑๐ น. เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพร

เวลา ๑๗.๓๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ในวันและเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าอ่อนหรือโทนสีอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน / หรือโทนสีอ่อน หรือชุดสูทสากล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันและแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ คุณจุฑารัตน์ฯ (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๙ e-mail: tikky.t@thaiconsulatela.org


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ รท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย

ในช่วงบ่าย สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิประธานคณะกรรมไทยนิวเยียร์สงกรานต์ฯ และนางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายวิธีการทำ พร้อมด้วย นางสุจิต พุ่มวิเศษ นางมาลี เหมือนรักษา คุณพิสมัย ปัทมคันธิน และคุณยุพินพักตร์ เตโชภาส ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็น ดอกดารารัตน์


สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สื่อมวลชน ลูกจ้างท้องถิ่น สมาคม ชมรมต่าง ๆ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมรับชมการสาธิตและร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมไทยนิวเยียร์สงกรานต์ฯ และนางกิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรีฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายวิธีการทำ พร้อมด้วย นางสุจิต พุ่มวิเศษ นางมาลี เหมือนรักษา และนางอาภา วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยสาธิตวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยประดิษฐ์เป็นดอกดารารัตน์

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามวันและเวลาต่อไปดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุทธาวาส เมือง Riverside เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมือง Escondido เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำไว้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการสาธิตฯ


สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอบรมเรื่องการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า

(Standardized Training for Alcohol Retailers - STAR Training)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับหน่วยงาน Alcoholic Beverage Control (Operation ABC) ประจาสานักงานตารวจนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Police Department- LAPD) จะจัดการอบรมเรื่องการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้า (Standardized Training for Alcohol Retailers - STAR Training) ให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหารและร้านค้า ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยวิทยากรจาก LAPD และมีเนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การสังเกตและรับมือต่อลูกค้าที่เมา วิธีการตรวจสอบของหน่วยงาน ABC ตามกฏหมายสหรัฐฯ วิธีการตรวจบัตรประจาตัวของลูกค้าเพื่อเช็คอายุก่อนจำหน่าย วิธีการดูบัตรประจาตัวปลอม ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ABC ต่อร้านค้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และบารากุ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก LAPD ทั้งนี้ ที่นั่งมีจานวนจำกัดรับได้เพียง ๔๐ ท่าน เท่านั้น

การอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประกอบอาชีพในร้านอาหารหรือร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายที่ถูกต้อง และข้อบังคับการถูกจับกุมหรือถูกปรับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริรักษ์ เรืองอุทัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ฯ โทรศัพท์ (๓๒๓) ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๕ หรืออีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org


ครอบครัว นศ.ไทยที่สูญหายพบหน่วยงานทัองถิ่นและดูสถานที่เกิดเหตุ

วันนี้ (๔ ส.ค. ๒๕๖๐) สถานกงสุลใหญ่ฯ พาครอบครัว นศ.ไทยที่สูญหายเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นและดูสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้

๑. ครอบครัวแวะโรงแรมที่พักที่ นศ.ไทยทั้งสองเข้าพักคืนวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เพื่อรับของใช้ส่วนตัว แต่ได้รับแจ้งว่า ตร.ได้รับของไปแล้วเพื่อเก็บลายนิ้วมือ

๒. ครอบครัวและกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปฟังการบรรยายสรุปที่สถานีตำรวจเมือง Reedley ซึ่ง California Highway Patrol (CHP) ได้อธิบายว่าเดิมเตรียมการจะเก็บกู้วันนี้แต่มีฝนตกมาเพิ่มเติมทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น จึงเลื่อนไปวันจันทร์หากระดับน้ำลดลง แต่วันเสาร์อาทิตย์พยากรณ์อากาศบอกอาจมีฟ้าคะนอง

๓. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าตนไม่สามารถยอมรับการดำเนินการของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นนี้ได้ หากนักท่องเที่ยวอเมริกันประสบอุบัติเหตุเช่นนี้ในประเทศไทย หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจทหารจะปฏิบัติการกู้ภัยตั้งแต่วันแรก ๆ กรณีนี้อาจจะเป็นประเด็นระหว่างประเทศต่อไป กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านสำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสและจากประธานวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย

๔. CHP ได้จัดรถนำและตำรวจนำรถสถานกงสุลใหญ่ฯ พาคณะไปสำรวจเดินดูที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทำให้ครอบครัวเห็นภาพและสภาพพื้นที่ชัดเจนขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลและกรวดน้ำให้พร ณ จุดเกิดเหตุคือราวรั้วกั้นถนนที่ถูกชนหักด้วย

๕. กงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว นศ.ทั้งสองเห็นพ้องกันที่จะจ้างบริษัทเอกชนนำโดรนลงไปสำรวจรถยนต์ที่เสียหายอย่างใกล้ชิดในวันรุ่งขึ้น และเดินทางกลับไปสำนักงาน CHP เพื่อดูภาพนิ่งและวิดิโออย่างละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เห็นสภาพความเสียหายของรถยนต์มากขึ้น CHP เมื่อทราบความต้องการของฝ่ายครอบครัวจึงเสนอจะจัดโดรนลงไปสำรวจในวันพรุ่งนี้ หากมีผลแตกต่างประการใดจะนำเรียนครอบครัวผ่านกงสุลใหญ่ฯ

๖. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พยายามติดต่อว่าจ้างบริษัทกู้ภัยหรือปีนเขาในพื้นที่ด้วยเพื่อส่งนักปีนเขาลงไปดูที่ก้นหุบเขาแต่ได้รับการยืนยันว่า CHP และ County Sheriff Office มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่สุดและเครื่องมือดีที่สุด และไม่รับการว่าจ้าง

๗. ผู้ช่วยรองอธิการบดีจาก University of South Florida ที่ไปด้วยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะดูแลทรัพย์สินของ นศ.ทั้งสองและนำส่งผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ และจัดการเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ของ นศ.ด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานบริษัทรถเช่าที่เสียหายและเกี่ยวกับประกันภัยและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


สถานกงสุลใหญ่ฯ นำครอบครัว นศ.ไทยที่สูญหายบำเพ็ญกุศลและตามรอยเส้นทางการเดินทางเดิมบางส่วนของ นศ.

วันที่ ๕-๖ ส.ค. ๒๕๖๐ ครอบครัว นศ.ไทยใช้เวลาวันเสาร์ส่วนใหญ่พักผ่อนในห้องพักที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดให้ เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและช่วงบ่ายออกไปชมนครลอสแอนเจลิสเพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้าและความเครียด กงสุลใหญ่ฯ และภริยาจัดอาหารค่ำที่บ้านพัก

วันอาทิตย์ในช่วงเช้า สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดให้ครอบครัวไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานและกรวดน้ำที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ โดยมีพระครูปลัดอ่อน มุทุจิตโตรองเจ้าอาวาส ปฏิบัติศาสนพิธีและ Hsi Lai Temple เมืองไฮเซนด้า ไฮทส์ สำหรับช่วงบ่ายครอบครัวได้ไปพักผ่อนบริเวณชานนครลอสแอนเจลิสและตามรอยเส้นทางบางส่วนที่ นศ.ทั้งสองอาจจะเดินทางตามแผนเดิม

ในช่วงเย็น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมกู้ภัยได้ว่าขึ้นติดตามสภาพอากาศบริเวณที่เกิดเหตุเกือบทั้งวัน พบว่ามีพายุลมพัดแรงทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินลงในหุบเขาได้และไม่สามารถเก็บกู้ในวันพรุ่งนี้ได้นับเป็นวันที่ ๑๒ นับจากวันที่เกิดเหตุวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่า อาจจะเก็บกู้ได้ในวันพุธที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๐

ครอบครัว นศ.ไทยทั้งสองครอบครัวรู้สึกผิดหวังและเศร้าเสียใจมากยิ่งขึ้นที่ได้ทราบข่าวการไม่กู้ภัยดังกล่าวในวันพรุ่งนี้


แจ้งความคืบหน้ากรณีนักศึกษาไทย ๒ คน ประสบอุบัติเหตุ บริเวณถนน Freeway 180 เส้นทางมุ่งหน้าไปยังอุทยาน Kings Canyon National Park มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่เชื่อว่ามีผู้โดยสารเป็นนักศึกษาไทย ๒ คนตกหน้าผาบริเวณถนน Freeway 180 เส้นทางมุ่งหน้าไปยังอุทยาน Kings Canyon National Park มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันนี้ (๒ ส.ค. ๒๕๖๐)

กงสุลใหญ่ฯ กงสุลกัญธกา บุรพธานินท์และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปประชุมหารือกับ California Highway Patrol เมือง Fresno และหน่วยงานกู้ภัย ภายใต้ Sheriff - Coroner's Office และพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Reedley

สรุปได้ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่อุทยาน และตำรวจทางหลวง พบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกหน้าผาความสูง ๖๔๐ ฟุต จากบริเวณทางโค้ง บน Freeway 180 เส้นทางไปอุทยาน Kings Canyon National Park เมือง Fresno

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง Reedley ได้รับแจ้งจาก โรงแรม Reedley Inn ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยขับรถจากโรงแรมเพื่อไปท่องเที่ยว แต่ไม่กลับเข้าที่พัก จึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเพื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าชื่อของผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมเป็นชื่อเดียวกับบุคคลที่เช่ารถที่ประสบอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังปฏิบัติกับกรณีนี้เสมือนกรณีบุคคลสูญหายจนกว่าจะพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ในรถสำเร็จ

๓. รถยนต์คันดังกล่าวตกจากหน้าผาลงไปอยู่เกยแผ่นหินกลางแม่น้ำด้านล่างโดยในช่วงวันที่เกิดเหตุระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงมาก เนื่องจากหิมะบนภูเขาที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ส่งผลทำให้กระแสน้ำยิ่งมีความเชี่ยวกราก

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดชุดทีมกู้ภัยเพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บ และเก็บกู้รถยนต์ รวมถึงส่งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขึ้นบินสำรวจพื้นที่ และพร้อมที่จะทำการกู้ภัยตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.ของวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕. จากภาพถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ สภาพด้านหน้ารถจมอยู่ในน้ำ ท้ายรถโผล่พ้นน้ำ และถุงลมนิรภัยในรถทำงานทุกด้านปิดบังกระจกที่แตกเกือบทุกด้านทำให้ไม่สามารถมองเห็นภายในรถ ขณะนี้จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลอยู่ในรถหรือไม่ หน่วยงานกู้ภัยจะใช้โดรนลงไปเก็บภาพบริเวณด้านข้างรถอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นภายในรถ

๖. โดยที่สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน กอปรกับระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูง และไหลเชี่ยวกราก การเก็บกู้รถยนต์คันดังกล่าวจึงมีความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา

๗. หน่วยกู้ภัยของ Sheriff-Coroner's Office และ California Highway Patrol เมือง Fresno ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อวัดระดับน้ำ และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทุกวันรวมถึงประชุมเตรียมการเก็บกู้รถขึ้นจากแม่น้ำ โดยล่าสุด สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการยืนยันว่าระดับน้ำค่อย ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถเก็บกู้ผู้สูญหายและรถคันดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้

๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการเก็บกู้รถ โดยใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากรถคันดังกล่าวติดอยู่กลางแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและอาจถูกกระแสน้ำพัดออกไปทำให้การเก็บกู้มีความยากลำบากมากขึ้น

๙. สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่ออย่างใกล้ชิดและดูแลครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองครอบครัวที่กำลังเดินทางไปพื้นที่ รายงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรมการกงสุล กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกำลังติดตามการดำเนินงานเก็บกู้รถยนต์ ผู้สูญหายและตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้กับหน่วยงานในพื้นที่

๑๐. ในนามของชุมชนไทยและครอบครัวของนักเรียนไทยทั้งสอง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งได้ทำงานอย่างมืออาชีพ สละเวลา ความเพียรพยายามและทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้