ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 29 เมษายน 2560

กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอำลากงสุลใหญ่อินโดนีเซียและเมียนมา และฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Umar Hardi กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย นาย Aung Kyaw Zan กงสุลใหญ่เมียนมาร์ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการและจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ และฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี โดยมีนาย Kim Chha Hout กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์กัมพูชา นาย Ridzuwan S. Raja กงสุลใหญ่มาเลเซีย นาย Adelio Angelito Cruz

กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยภริยากงสุลใหญ่ทุกท่านได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมงานฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี ที่ประเทศสมาชิกจะจัดร่วมกันในปีนี้ โดยกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์เสนอที่จะจัดสัมมนาวิชาการเพื่อฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี และกงสุลใหญ่มาเลซียเสนอจะจัดงานฉลองในวันที่อาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี โดยมี ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมหารือการเตรียมการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากจะมีการเยือนของผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน กงสุลใหญ่ฯ ทุกท่านก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับ


สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลอสแอนเจลิสจับมือบริษัท นูทรีชั่น เฮาส์ ทำตลาดอาหารสุขภาพในอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางธีรนาฎ โชควัฒนา ประธานบริษัท SPA FOODS และบริษัท นูทรีชั่น เฮ้าส์ จำกัด โดยมีนางจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส เข้าร่วมด้วย

นางธีรนาฎฯ แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลืองคุณภาพสูงเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งเหมาะกับผู้ทานอาหารเจหรือมังสวิรัติและผู้รักษาสุขภาพ

บริษัทฯ วางจำหน่าย ๔ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (๑) โปรตีนเนื้อนุ่มสปาฟู้ดส์ (๒) อกไก่สปาฟู้ดส์ (๓) ปลาอินทรีสปาฟู้ดส์ และ (๔) ทูน่าสปาฟู้ดส์ ที่แล็ก-ซีซุปเปอร์มารเก็ต และประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สนับสนุน

กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่าสนับสนุน โดยพร้อมที่จะจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบจากสปาฟู้ดส์ดังกล่าวและเชิญพ่อครัว-แม่ครัว ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไทย และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม อาจจะจัดในเดือนมิถุนายนนี้

ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมีพร้อมวางจำหน่ายที่ที่ แล็ก-ซีซุปเปอร์มารเก็ตที่นครลอสเเอนเจลิส เเละในซุปเปอร์มารเก็ตที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปในประเทศไทย"