ข่าวจากกงสุลชุมชนไทยในแอล.เอ. 18 มิถุนายน 2558

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านพบปะกับ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เนื่องในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 16.30 – 17.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ใน ในเขตนครลาสเวกัส รัฐเนวาดา ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 Tel. (510) 849-3419

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) บัตรประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล โดยผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดรับนัดหมายแล้ว ทั้งนี้ สามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือก “กงสุลสัญจร” จากแถบเมนูงานบริการกงสุลด้านซ้ายมือ และกดเลือกนัดหมายของวัดป่าพุทธยานันทาราม นครลาสเวกัส ในวันที่ต้องการ)

2) โทรศัพท์ 323 – 9629574

3) อีเมล์: ppthaila@hotmail.com

ทั้งนี้ สำหรับบริการกงสุลอื่นๆ ท่านสามารถเดินทางมารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น


สมเด็จพระวันรัตได้เข้าร่วม “งานสมโภชฉลองการก่อตั้งวัดป่าธรรมชาติครบ 31 ปี” และ “การฉลองสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ” ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ชั้นราช ที่ พระราชญาณโกศล วิ. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีสมโภชฉลองการก่อตั้งวัดป่าธรรมชาติและฉลองสมณศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ พร้อมกับการครบรอบ 80 ปี ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เมืองลา พวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในงานนี้ นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมพิธีงานสมโภชฉลองการก่อตั้งวัดป่าและฉลองสมณศักดิ์พระราชญาณโกศล โดยเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมกับ

ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล นายสัณห์ อรุณรักติชัย กงสุล เข้าร่วมงานและเข้ารับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระวันรัต พร้อมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานจากทีมประเทศไทย ผู้แทนชมรมสมาคมต่าง ๆ สื่อมวลชนไทยในสหรัฐ พุทธศาสนิกชนไทย ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทอดผ้าป่าถวายสักการะพระราชญาณโกศลคณะสงฆ์ทักษิณานุปทาน พระสงฆ์รับบิณฑบาต

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญพรให้แก่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้


ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์จะจัดงานพบหารือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย นำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส การพบหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ และหารือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยให้เติบโตและมีความยั่งยืนร่วมกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการพบหารือแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในโอกาสดังกล่าวด้วย