ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 14 กรกฎาคม 2555
แคมป์เยาวชนไทย-อเมริกัน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ แคมป์เยาวชนไทย-อเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อสร้าวภาวะผู้นำให้แก่เยาวชนไทย-อเมริกัน อันเป็นการเสริมสร้าความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม สร้างบุคลิกภาพที่ดี และความภูมิใจในการเป็นไทย-อเมริกัน ค่าใช้จ่ายเพียง 20 ดอลลาร์ สำหรับการเข้าค่าย 2 วันแบบไป-กลับ ไม่มีค้างคืน จัดขึ้นวันเสาร์ 28 กรกฎาคม เวลา 9.00 น.-21.00 น. และอาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น. สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Email: thainorcalcamp@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.watbuddha.org/thai-american-youth-camp หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค. 2555

Thai-American Political Internship Program 2012
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

เปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน ซึ่งมีอายุ 18-30 ปี และกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ รับการคัดเลือกไปฝึกงานในสำนักงานของนักการเมืองสหรัฐฯ เป็นเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ (ระยะเวลาอาจปรับให้สอดคล้องกับความสะดวกของผู้สมัครได้) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการการเมืองในสหรัฐฯ โดยจะได้รับทุนฝึกงานจากสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
611 N Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004
โทรศัพท์ 323 962 9574 ต่อ 223
โทรสาร 323 962 2128
อีเมล์: komkrich.c@thaiconsulatela.org
เว็บไซต์: http://www.thaiconsulatela.org

หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2555