ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 14 กันยายน 2562

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมพิธีเปิดงาน Thai Festival Seattle

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ เมือง Seattle นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีเปิดงาน Thai Festival Seattle ซึ่งท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยมีคุณณัฐจรีย์ จุติกุล ประธานคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน คุณจิรนิดา ภูวนารถนุรักษ์ นายกสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน และคณะกรรมการสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันให้การต้อนรับ

การจัด Thai Festival Seattle ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาประสพผลสำเร็จและสามารถสร้างกระแสความนิยมไทยได้เป็นอย่างดี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณการจัดงานแก่สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทย รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในรัฐวอชิงตัน


บริการกงสุลสัญจรและตรวจสุขภาพที่เมืองลาสเวกัส มีคนเข้ารับบริการกว่า 200 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยกงสุลกัญธกา บุรพธานินทร์ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 - 8 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 13 ของปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในเมืองลาสเวกัส

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 191 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 38 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 13 รายการ รวมทั้งสิ้น 242 รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนไทย (Thai Health and Information Services) สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีผู้รับบริการประมาณ 70 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 7 คน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดป่าพุทยานันทารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดพุทธออเรกอน มลรัฐออริกอนระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14 - 15 กันยายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็ปไซต์ของสำนักงาน กพ. www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ” และเลือก “ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนวัฒนธรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”