ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวจากกงสุล 11 มิถุนายน 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณไทยทาวน์ ถนน Hollywood (ที่อยู่ 5321 Hollywood Blvd., 2nd Fl. Los Angeles, CA 90027)

กำหนดการ เวลา 08.00 น. พสกนิกรชาวไทยพร้อมเพรียงกันบริเวณพิธีทำบุญตักบาตร ณ ไทยทาวน์

เวลา 08.19 น. กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

เวลา 09.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา พสกนิกรชาวไทยร่วมกันเจริญภาวนา

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (323)9629574 ต่อ 213


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี โดยได้เชิญอาจารย์ ดร. ไฉน น้อยแสง และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เดินทางมาจัดอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรไทย และการทำทรีตเม้นท์ผิวหน้า สปาไทย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวดไทย/สปาไทย ให้แก่ชาวไทยที่ประกอบ

อาชีพพนักงานนวด รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังสามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบผิวหน้าสมุนไพรไทย การวิเคราะห์สภาพผิวหน้า การทำทรีตเม้นท์ผิวหน้า และการประเมินผลหลังการทำทรีตเม้นท์

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ผู้สมัครเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงนำผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน ผ้าขนหนูผืนเล็ก 3 ผืน และฟองน้ำเช็ดหน้า 1 อัน มาใช้ในระหว่างการอบรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

โทรศัพท์ (323) 9629574 ต่อ 208 (คุณสุทธิดา)**ไม่รับจองทางโทรศัพท์ โปรดกรอกใบสมัคร

โทรสาร (323) 9622128 อีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org

* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (จำนวน 30 ท่าน)