ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 9 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยลอสแอนเจลิส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยมี พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ วัดไทยลอสแองเจลิสได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โรงเรียนพุทธศาสนาฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูอาสาสมัครประจำการและครูอาสาสมัครท้องถิ่นสอนภาษาไทย นาฏศิลป์ไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯ มีความรักในวัฒนธรรมไทยและช่วยสืบสานประเพณีไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาสาดีเด่นประจำปี ประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ไปให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเปิดให้บริการรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส มีผู้ปกครองนักเรียน และพุทธศาสนิกชนไทยที่มาวัดไทยในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ มาร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 40 คน


กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการแถลงข่าว เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี 2562 ณ ศูนย์เลือกตั้ง ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้แทนสื่อมวลชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกว่า 20 คน

นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ย้ำว่า ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทุกท่านต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ และจะต้องลงทะเบียนใหม่ในทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 2) ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk-In ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ และ 3) ส่งฟอร์มคำขอลงทะเบียน "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" ทางไปรษณีย์ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอลงทะเบียนฯ และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนฯ ได้ที่ www.thaiconsulatela.org/election2019

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการสาธิตวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเองด้วย โดยผู้แทนสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าวหลายท่านได้ลงทะเบียนด้วยตนเองจนเป็นผลสำเร็จผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว


งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Thai Soccer League 2019 และนายปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน THAI SOCCER LEAGUE 2019 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และคณะที่ได้เดินทางมานครลอสแอนเจลิส เพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมวีไอพีแอลเอ ที่สนามฟุตบอล Glendale Sports Complex โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการเปิดสอนฟุตบอลให้เยาวชนไทย เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสมาคมและชมรมต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ ชุดกีฬา การใช้สนาม และบริการอาหารกลางวันฟรีสำหรับทุกท่านที่มาร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเมือง Seattle และเมืองใกล้เคียง มลรัฐวอชิงตัน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ กับศูนย์เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่วัดอตัมมยตาราม และ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม


มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศดี เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

แต่ภูมิภาคนี้ก็มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติหลายรูปแบบ อาทิ พายุ ไฟป่า โคลนถล่ม โดยเฉพาะแผ่นดินไหว โดยหากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็จะนำมาซึ่งสภาวะฉุกเฉิน บ้านเรือน และทรัพย์สินเสียหาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ได้รับผลกระทบหรืออาจใช้การไม่ได้ การที่ทุกคนควรต้องเตรียมพร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตัวเองขณะที่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะ จดหมายฉบับนี้จึงมีเกร็ด 4 ข้อในการเตรียมตัวให้พร้อมมาฝากกันค่ะ

1.จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุนเฉิน (emergency kit)

น้ำดื่ม เสื้อผ้า รองเท้า วิทยุ เงินสด ถุงมือแบบหนา อุปกรณ์ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่าง เทปพัน สายไฟ ยา อาหารว่าง อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย เอกสารสำคัญ ของเล่น (สำหรับเด็ก) อาหารสุนัข-แมว โดยสภากาชาดให้คำแนะนำว่า ควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว ให้เพียงพอสำหรับ เผชิญสถานการณ์ได้ 3-14 วัน รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นใกล้เตียงนอน สำหรับกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินในเวลากลางคืน อาทิ รองเท้า เสื้อหนาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ ทั้งนี้ หากกลัวลืม ลองพิมพ์คำว่า Disaster Emergency Checklist ใน Google แล้วให้เตรียมของตามรายการนั้นๆ ก็ได้ค่ะ

2. วางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (make a plan)

-หารือกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ลักษณะของที่พักอาศัย/ สถานที่ทำงานอยู่ในอาคารสูงหรือไม่ มีคนชราพักอาศัยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลในครอบครัว/ในที่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

-วางแผนการติดต่อสื่อสารกับญาติ/ เพื่อนนอกมลรัฐที่เกิดเหตุ อย่างน้อยควรแยกเขียนเบอร์โทรศัพท์เก็บไว้กับอุปกรณ์ในข้อ 1 เนื่องจากระบบการสื่อสารภายในพื้นที่เกิดภัยพิบัติอาจขัดข้อง รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย และจุดนัดหมายของสมาชิกในครอบครัว

-ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติของแผนฉุกเฉินปีละ ๒ ครั้ง และตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3. ศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ และเการเตรียมพร้อม อาทิ

Los Angeles

https://www.lacounty.gov/emergency/alert-la/

https://emergency.lacity.org/notifyla

https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php (Red Cross)

http://readyla.org/

https://emergency.lacity.org/

San Francisco

https://sfdem.org/

https://www.sf72.org/home

ucsfhealth.org

https://sfdhr.org/get-ready-download-materials

https://readysf.com/

https://bomasf.org/committee/emergency-preparedness-committee/emerg

San Diego

https://www.sandiego.gov/ohs/emergencypreparedness

http://www.readysandiego.org/

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/disaster/

4. ศึกษาขั้นตอนการเปิด/ ปิดระบบน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สของบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรณีเกิดเกิดภัยพิบัติและฝึกซ้อม/ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ