ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 30 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล อื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๒๔๗ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้

ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒๑ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๕๙ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๑๗ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๕๐ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดป่าพุทธยานันทาราม และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและ การสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำ บัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ น.ส.วินัญดา วรรณสิน กงสุลได้พบหารือกับนาง Debra Sunh ผู้อำนวยการ Center for Pacific Asian Family (CPAF) และเยี่ยมชม Shelter ของศูนย์ฯ โดยมีนาง Ellen Hong, Associate Program Director และ จนท. คนไทย ๒ คน เข้าร่วม

นาง Hong ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งศูนย์ฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ ในนครลอสแอนเจลิส และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและชาติต่าง ๆ ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัจจุบัน CPAF ให้บริการ HOTLINE ๒๔ ชั่วโมง โดยให้บริการถึง ๓๐ ภาษา ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีบ้านพักพิง ๒ แห่งคือ Emergency Shelter และ Transitional Shelter โดยมีผู้ดูแลศูนย์ฯ ประจำ ๒๔ ชม. แบบครบวงจร และเป็นสถานที่ลับไม่เปิดเผยเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย

กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำงานขององค์กรเอกชนเนื่องจากสามารถช่วยงานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นอกจากนี้ ยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับศูนย์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองชุมชนไทย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเพื่อขยายเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ฯ ทั่วสหรัฐฯ ซึ่งมีอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น บอสตัน นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และชิคาโก เป็นต้น