ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 27 มกราคม 2561

โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะดำเนินโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อนำเยาวชนหรือคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ที่เติบโตในสหรัฐฯ (อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี) ไปทำงานอาสาสมัครและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและความตระหนักรู้ในความเป็นไทย และสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย

โดยใช้เวลาดำเนินโครงการ ๑๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยอเมริกันรุ่นที่สองที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org/TAFP.html หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอิสรีย์ : ๓๒๓ - ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๙ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ (611 N. Larchmont Blvd. Los Angeles CA 90004) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑


กงสุลใหญ่ฯ เป็นตัวแทนชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุการณ์โคลนถล่ม

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยม น.ส. ยุภาวรรณ บัญญัติตระกูลปาน (ภรรยาของนายพินิจ สุทธิเทพา และมารดาของ ด.ช.พีรวัฒน์ สุทธิเทพา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่เมือง Montecito มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ ด.ญ. ลิเดีย สุทธิเทพา ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบตัว) นาง บุญเพิ่ม เทเล่อร์ มารดาของนายพินิจฯ และ น.ส. ศิริธร จันทรโธ ญาติของนายพินิจฯ ที่เมือง Santa Barbara

กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนชุมชนไทย ได้แก่ สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๗๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ และคุณชลกาญจน์ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา คุณอัญจนา คลังแก้ว คุณ Gene Wehrman คุณฉวีวรรณ เทพรักษ์ และคุณขนิษฐา เจริญยุทธ มอบเงิน จำนวน ๑๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ แก่ครอบครัวคุณพินิจฯ

กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเดินทางชั้วคราวให้แก่ น.ส.ศิริธรฯ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โคลนถล่มและยังพักฟื้นอยู่กับ น.ส. ยุภาวรรณฯ และนางบุญเพิ่ม เทเลอร์ ด้วย

ขณะนี้ นางบุญเพิ่มฯ น.ส. ยุภาวรรณฯ และ น.ส. ศิริธรฯ พักอยู่ที่บ้านพักของโบสถ์แห่งหนึ่งในเมือง Santa Barbara ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรอการค้นหา ด.ญ. ลิเดียฯ ซึ่งหน่วยกู้ภัยยังค้นหาอยู่ โดยเมื่อพบ ด.ญ. ลิเดียฯ แล้วจึงจะดำเนินการฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวพร้อมกันที่เมือง Santa Barbara และจะนำอัฐิกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกใบมรณะบัตรให้นางบุญเพิ่มฯ และ น.ส. ศิริธรฯ สอบถามเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อจะนำไปใช้ชำระค่าที่พักในช่วงแรกสถานกงสุลใหญ่ฯ รับจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบและในนามชุมชนไทยและผู้ประสบภัย ขอบคุณนาย Mike Caldwell ผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตาเมือง Santa Barbara นายจ้างของนายพินิจฯ ที่ช่วยเหลือมาตลอดด้วย