ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 5 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานนครลอสแอนเจลิส (LAX) กำหนดให้ผู้เดินทางขาเข้าทุกคน (ทั้งเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ) ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Traveler Form) ที่ travel.lacity.org เพื่อรับทราบ Travel Advisory ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งแนะนำผู้เดินทางเข้าเมืองทุกคน ควรกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ที่ไม่ยอมกรอกแบบฟอร์มมีโทษปรับสูงสุด $500 นอกจากนี้ LAX ยังจัดจุดตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR ที่ทราบผลภายใน 24 ชม. จำนวน 3 จุด เปิดบริการทุกวันระหว่าง 08.00 – 20.00 น. ค่าตรวจคนละ $150 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางอีกด้วย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 สำนักงานสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มีคำสั่งให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานเป็นการชั่วคราว (Temporary Stay-at-Home Order) ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2563 เว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ งดการรวมกลุ่มกับคนนอกครอบครัว และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เนื่องจากล่าสุด ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่กว่า 4,751 คน/วัน (ในค่าเฉลี่ย 5 วัน) สูงกว่าระดับกำหนดไว้ที่ 4,500 คน/วัน (ค่าเฉลี่ย 5 วัน)

โดยที่ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยังเปิดทำการตามปกติ โดยได้เพิ่มมาตรการเพื่อป้องการการแพร่ระบาด อาทิ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน การจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับหน่วยบริการของภาครัฐ (ตามความสมัครใจ) และให้บริการกงสุลหลายประเภทแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสมต่อไป