ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 8 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางเยือนนครซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าพบนาย Sean Randolph ผู้อำนวยการอาวุโสของสถาบัน Bay Area Council Economic Institute โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศฯ เข้าร่วม เพื่อหารือถึงประเด็นในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าในเขตเบย์แอเรียและซิลิคอนวัลเล่ย์ ซึ่งปัจจุบันมีหลายกลุ่มประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย จีนและสิงคโปร์ เข้าไปตั้งสำนักงานเพื่อให้กลุ่ม Startup ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจในระยะเริ่มต้น ทำให้สามารถซึมซับและพัฒนาแนวความคิดจากบริษัทพื้นที่ต่อไป

นาย Randolph กล่าวว่าประเทศไทยสามารถสนับสนุนการวิจัยและเชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับธุรกิจภาคเอกชนเพื่อขยายการวิจัยสู่ตลาด และควรสร้างสภาพแวดล้อมให้มีธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ทั้งการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ นาย Randolph ยังให้ข้อเสนอแนะว่าประเทศอื่นๆ ไม่ควรทำตามรูปแบบของซิลิคอนวัลเล่ย์ทุกอย่าง เพราะแต่ละประเทศมีจุดแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนา การเติบโต และมีความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งการวางยุทธศาสตร์และแนวทางสามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพได้

Bay Area Council Economic Institute เป็นองค์กรด้านเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๕ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับบริษัทต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจ รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่และนวัตกรรมซึ่งกิจกรรมนี้กระตุ้นบริษัทต่างชาติให้หันมาสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมธุรกิจในซิลิคอนวัลเล่ย์ และ ๙ เขตในเขตเบย์แอเรีย ปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งสิ้น ๓๐๐ บริษัท


เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าพบนางสาว Anna Ko รองผู้อำนวยการเขต ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Mike Honda มลรัฐแคลิฟอร์เนียเขต ๑๗ พรรค Democrat โดยนางสาว Ko ได้ตกลงช่วยสนับสนุนธุรกิจจากประเทศไทยที่ได้เข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ หรือกำลังศึกษาความเป็นไปได้ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ และบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิตอลของไทยในพื้นที่ซิลิคอนวัลเล่ย์ ซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand 4.0. ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้นาย Honda ใช้ประโยชน์จาก Friends of Thailand Caucus ในสภาราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศในสาขาต่างๆ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เรียนเชิญนาย Honda เข้าร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยชุมชนไทยที่วัดพุทธานุสรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของนาย Honda โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จะมีหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

สำหรับนาย Honda ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาฯ ครั้งแรกในปี ๒๕๔๔ มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ค่าแรงขั้นต่ำ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางการศึกษาของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานระดับสูง The Congressional Asian Pacific American Caucus นาย Honda เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยซึ่งก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๐ คน


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมการฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง City of Gold รอบการกุศลที่โรงภาพยนตร์ The Wiltern มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์มอบให้องค์กร L.A. Grow! เพื่อชุมชนมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ภาพยนตร์ดังกล่าวนำเสนอร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ของนครลอสแอนเจลิสผ่านมุมมองของนักวิจารณ์อาหารชื่อดังนาย Jonathan Gold ผู้ได้รับรางวัล Pulitzer Prize Food Critic ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และเป็นนักเขียนชื่อดังของหนังสือพิมพ์ The Los Angeles Times ซึ่งร้านจิตลดาเป็นร้านอาหารไทยเพียงร้านเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในภาพยนตร์

ในโอกาสดังกล่าวกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และให้กำลังใจร้านอาหารจิตลดาของนายสุทธิพร สังขมี (เชฟตุ๋ย) ซึ่งมีชื่อเสียงจากอาหารใต้สูตรต้นตำรับ ซึ่งในงานนี้ร้านจิตลดาได้นำอาหารมาร่วมงานการกุศล ได้แก่ คั่วกลิ้งไก่ เต้าหู้ผัดกระเทียม เนื้อน้ำมันหอย ยำมะม่วง และน้ำพริกมะขาม โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพยนตร์ City of Gold ถ่ายทำโดยนาง Laura Gabbert เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Sundance 2015 และ South by Southwest (SXSW) 2015 ทั้งนี้ ได้ฉายภาพยนตร์สู่สาธารณะชนเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่โรงภาพยนตร์ Landmark Theatres Century Centre Cinema และโรงภาพยนตร์ The Arclight Hollywood

กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามนาย Jonathan Gold ขอให้แนะนำร้านอาหารไทยอื่น ๆ ได้รับแจ้งว่า นอกจากร้านจิตลดาแล้วยังมีร้านราชาส้มตำและร้านรสแซ่บ บนถนนฮอลลีวูดด้วย


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรเป็นครั้งแรก ที่มลรัฐไอดาโฮ โดยจัดขึ้นที่ร้านอาหาร Thai Cuisine เมืองบอยซี่ โดยมีผู้มาใช้บริการรวม ๘๑ ราย แบ่งเป็น (๑) หนังสือเดินทาง ๓๔ ราย (๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๑๘ ราย (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๕ ราย และ (๔) ให้คำปรึกษางานกงสุล ๒๔ ราย

ชุมชนไทยในมลรัฐไอดาโฮต่างพอใจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มาจัดกงสุลสัญจรเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมา ต้องเดินทางไปติดต่อที่นครลอสแอนเจลิสหรือไปใช้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐข้างเคียง เช่น วอชิงตัน โอเรกอน และยูทาห์ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมาก การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้จึงเป็น การอำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการกงสุลด้านต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและแสดงให้ เห็นว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ห่วงใยคนไทย และพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มที่ตามนโยบายการขยาย บริการกงสุลสัญจรให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีคนไทยพำนักอยู่

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากร้านอาหาร Thai Cuisine และชุมชนไทยในพื้นที่ ส่งผลให้การบริการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ

คนไทยส่วนใหญ่ในมลรัฐไอดาโฮพำนักอยู่ในเมืองบอยซี่และเมืองข้างเคียง ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เจ้าของร้านอาหารไทย เจ้าของธุรกิจนวดไทย พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านนวดไทย พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานดับเพลิงของรัฐบาลกลาง ช่างเสริมสวย ช่างตัดเสื้อ นักศึกษา และแม่บ้านที่สมรสกับชาวอเมริกัน เป็นต้น (สถิติ US Census เมื่อปี ๒๕๕๓ ระบุว่า มลรัฐไอดาโฮมีคนไทยพำนักอยู่ ๗๙๙ คน) นอกจากนี้ อาหารไทยยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีร้านอาหารไทยกว่า ๑๒ ร้านในเขตเมืองบอยซี่และเมืองข้างเคียง


มลรัฐไอดาโฮและเมืองบอยซี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลของมลรัฐมีนโยบายที่เป็นมิตรกับภาคธุรกิจ และมีมาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุนหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจูงใจด้านภาษีเงินได้รูปแบบต่าง ๆ การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดสรรเงินทุนเพื่อการค้นคว้าและวิจัยและการฝึกอบรมให้ภาคธุรกิจ อีกทั้งมลรัฐไอดาโฮยังมีปัจจัยบวกอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนและบรรยากาศการดำเนินธุรกิจ อาทิ ค่าครองชีพต่ำ อาชญากรรมน้อย ราคาบ้านและที่ดิน ยังไม่สูงมาก ค่าไฟฟ้าถูกเนื่องจากไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตจากพลังงานน้ำ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติจำนวนมาก จากปัจจัยบวกดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันมลรัฐไอดาโฮและเมืองบอยซี่มีบริษัทขนาดใหญ่ได้มาตั้งสำนักงานและย้ายฐานการผลิตแล้ว

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า และติดตามข้อมูลกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles)

(๓) Twitter (ThaiCGLA)

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

ทั้งนี้ การทำบัตรประจำตัวประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า