ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 31 มีนาคม 2555

ททท.แอลเอ ทำโครงการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้ากิจการคนไทยจัดทำรูปโปสเตอร์ 3 รูปพร้อมกรอบที่สวยงามแจกให้กับร้านค้าผู้สนใจนำไปติดที่ร้านเพื่อช่วยเผยแพร่การท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งร้านค้าใดมีความประสงค์ร่วมโครงการรับโปสเตอร์ดังกล่าว ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองที่การท่องเที่ยวสำนักงานลอสแอนเจลิส 611 N.Larchmont Blvd.,Los Angeles,CA90004 รีบด่วนของมีจำกัดครับ หรือติดต่อเบอร์โทรฟรี 800-842-4526 สั่งจองกับคุณทอมมี่สำหรับการนัดหมายมารับของดังกล่าว

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ได้รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากนายแอนโตนิโอ วิลาไรโกซา นายกเทศมนตรีนครลอส แอนเจลิส เป็นจำนวน $892,200 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินทุนสนับสนุนดังกล่าวเป็นเงินทุนสนับสนุนการสร้างตลาดไทยทาวน์ ทำให้ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้นเป็นจำนวน $1,406,021 เหรียญสหรัฐ – หรือ 87% – ของงบประมาณการสร้างจำนวน $1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประมาณ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมชาวไทยคาดหวังที่จะได้รับทุนสนับสนุนครบตามเป้าหมายภายในฤดูใบไม้ผลินี้ และวางแผนจัดงานแกรนด์โอเพ็นนิ่งของตลาดไทยทาวน์ภายในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ สนใจร่วมเปิดกิจการของผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ Alex Holsheimer โทร. (323) 468-2555